h

Bericht aan uw politieke partij, wij willen die vent weg.

Ondergetekende
 
is het eens met de werkgroep Jagersboschlaan, het Maurick College, de Fietsersbond, kinderopvang Mowgli en de SP die constateren
 
dat dit college géén rekening houdt met alternatieven om het lokale verkeer in goede banen te leiden. 
dat dit college weigert andere oplossingen mee te nemen in onderzoeken en doorrekeningen maar zich vooral richt op de verdieping van de N65.
dat door deze kokervisie er te grote financiële en maatschappelijke maatregelen genomen worden die heel nadelig zijn voor Vught.
 
en verzoeken
 
om alle alternatieven te onderzoeken die het lokale verkeer in goede banen leiden en de vent weg langs de N65 weer aan te leggen, ten minste zoals die er momenteel ook ligt.
 
Ik heb bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing mijn stem uitgebracht op uw partij en ik verzoek u als politieke partij ook uw steun publiekelijk uit te spreken voor deze verzoeken en die kenbaar te maken in de gemeenteraad.
 
 
Naam:
 
 

Kopieer bovenstaande bericht en stuur dit naar uw politieke partij.
Email adressen van de politiek partijen in Vught:
info@gemeentebelangenvught.nl
info@pvda-gl.nl
fractie@vught.vvd.nl
info@d66vught.nl
info@vught.cda.nl

U bent hier