h
3 juli 2020

SP: college Vught terecht door rechter teruggefloten

Foto: SP

De Jagersboschlaan mag voorlopig niet verhard worden. Donderdag 11 juni floot de rechter de gemeente terug. De SP, die van het begin af aan opgetrokken is met de omwonenden en belanghebbenden, leest de uitspraak als een mogelijke kentering in het slepende proces.

Lees verder
24 juni 2020

Actie “Stop huurverhoging” bij Woonstichting Charlotte van Beuningen

Foto: SP

Op dinsdag 23 juni verzamelden een aantal huurders zich samen met de SP bij Woonstichting Charlotte van Beuningen.
Het doel: laat de huurverhoging voor het hele jaar achterwege en niet slechts tot 1 oktober.
Vorig jaar was het voor veel huurders al moeilijk de huurverhoging te betalen, nu wordt het voor velen een onmogelijke opgave als gevolg van de coronacrisis.

Lees verder
22 juni 2020

Gevoelloos college dendert door bij verharding Jagersboschlaan

Foto: SP

Het gemeentebestuur heeft besloten niet langer te wachten met de werkzaamheden aan de Jagersboschlaan. Het college ziet geen reden om, ondanks dat de rechter het besluit tot verharding heeft opgeschort, de werkzaamheden (o.a. riolering) nog langer uit te stellen. De SP is boos over zo weinig empathie. Het is een buitengewoon kille en klinische afweging. Het feit dat het formeel mag wil immers niet zeggen dat dit besluit ook deugt. Misschien is er inderdaad geen sprake van kapitaalvernietiging, maar dan is er inmiddels wel sprake van de vernietiging van vertrouwen in dit gemeentebestuur.

Lees verder
19 juni 2020

Terugblik 2019

Het jaar 2019 wordt positief afgesloten. Eind 2019 was er nog een tekort van zo’n 4 ton, nu staat er een overschot van bijna 5 ton. Er moet een zucht van verlichting door de coalitiepartijen zijn geslaakt.Je zou dus kunnen bedenken dat er de laatste maanden hard is gewerkt om het resultaat bij te stellen. Maar helaas. Niets is minder waar. Het positieve saldo is namelijk grotendeels te danken aan de opbrengst van rente en nog een financiële injectie van Den Haag.

Lees verder
18 juni 2020

SP ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0% is genoeg’

Op 27 april vierde Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen goed en betaalbaar kan wonen en geen vele tientallen procenten van het huishoudbudget hoeft te besteden aan een dak boven het hoofd.
Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten.

Lees verder
17 mei 2020

#ikwilwelcultuur Henri houdt zijn mond

Foto: SP

Vandaag voer ik niet het woord, hoort u van mij geen verhaal, geen betoog over het provinciaal belang van cultuur, samenleving, erfgoed en sport. Het is, zo zegt men, immers niet kies om je als oud-gedeputeerde uit te spreken over hetgeen je opvolgers gaan doen. Dat doe je niet. Dus voer ik vandaag niet het woord, hoort u van mij geen verhaal, geen betoog.

Lees verder
9 mei 2020

Anderhalfmeter protest tegen N65 ** VEILIGVUGHT **

Foto: SP

In een in allerijl georganiseerd protest lieten donderdagavond ruim
50 mensen hun stem horen tegen de huidige N65 plannen. Met de slogan "VEILIG VUGHT!" hoopte ze de arriverende raadsleden nog een laatste advies mee te geven. De aanwezigen maken zich grote zorgen over de toekomstige verkeersstromen in Vught door het schrappen van verschillende aansluitingen op de N65 en het verkeer dat dat teweeg brengt in Vught. Een drukker Vught betekent een onveiliger Vught voor ons allemaal.

Lees verder
29 april 2020

SOS! Kom NU in actie voor #500kinderen Motie raadsvergadering Vught

Terwijl in grote delen van Europa het coronavirus rondwaart en de samenleving op scherp zet, voltrekt zich in Griekenland nog steeds een humanitaire ramp die in de media momenteel nauwelijks aandacht krijgt. Begin maart deden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om steun te betuigen voor de opvang van 500 verweesde vluchtelingenkinderen in Nederland.

Lees verder
24 april 2020

Burgerinitiatief N65 Duurzaam

Foto: SP

De leefbaarheid in Vught staat onder druk. Een groot deel wordt veroorzaakt door de N65. Luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, de splitsing van Vught in noord en zuid enz. Al jaren is de politiek in Vught daarom bezig om de aanwezigheid van de N65 in Vught aan te passen. De SP staat positief tegenover het idee dat de N65 aangepast moet worden. En dat de aanpassing niet gratis zal zijn? Ook dat beseft de SP.

Lees verder
17 april 2020

Cromvoirt verdient beter

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 16 april is renovering van de Battle Axe in Cromvoirt aan de orde geweest. Dit markante gemeenschapshuis is een belangrijk ontmoetingspunt en gemeenschappelijke voorziening in Cromvoirt. Het college beschikte toevallig over nog wat geld dat dit jaar besteed moest worden en deed daarom het voorstel om het gemeenschapshuis in Cromvoirt te renoveren. De SP heeft besloten tegen te moeten stemmen.
Laten we helder zijn: Vanzelfsprekend vindt de SP dat de inwoners van Cromvoirt recht hebben op een goed en veilig gemeenschapsgebouw. Daar mag van ons ook (flink wat) geld naartoe. Maar dan structureel zodat Cromvoirt te allen tijde over een goed dorpshuis beschikt en niet eens in de 36 jaar als het college ergens nog geld in een oude sok heeft.

Lees verder

Pagina's