h
6 december 2023

Interview : Armoedebeleid en De Speeldoos

Ayah Yacoub, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad, was zaterdag als gast in Blikveld om te praten over het armoedebeleid in Vught en het voorstel van Burgemeester en Wethouders om samenwerking met De Speeldoos eenzijdig te beëindigen.

Lees verder
24 november 2023

Vughtse Raad Verhoogt Inkomensgrens voor Minimaregelingen naar 130% van Wettelijk Sociaal Minimum

Op donderdag 9 november debatteerde de Vughtse raad niet alleen over de begroting 2024, maar ook over de Nota Armoede en Schulden ‘Samen voor perspectief 2024-2027’. Deze nota omvatte voorstellen om armoede en schulden onder inwoners op te lossen en bij voorkeur te voorkomen. Een opvallende maatregel was het voorstel om de inkomensgrens voor minimaregelingen in Vught te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Lees verder
2 november 2023

Kleur Vught rood

Foto: SP

Beste leden van de SP Vught, Het is tijd om onze steun voor de SP en onze gemeenschap van Vught te laten zien! We hebben een eenvoudige en krachtige manier bedacht om samen een positieve verandering teweeg te brengen. Laten we Vught rood kleuren!

Lees verder
13 mei 2023

Maatschappelijk initiatiefgroep “Warisan Budaja” maakt doorstart met vernieuwde aanpak

Vught, 30 april – Warisan Budaja heeft aangekondigd dat ze een doorstart maken met een vernieuwde aanpak. Het doel van de initiatiefgroep is om eerherstelmaatregelen voor KNIL-veteranen binnen de gemeente Vught te realiseren. Na een periode van reflectie heeft de Warisan Budaja besloten om hun aanpak te vernieuwen en te focussen op een meer inclusieve en participatieve werkwijze. Hierbij
worden belanghebbenden en betrokkenen uit de gemeenschap actief betrokken bij de activiteiten van de initiatiefgroep.

Lees verder
11 mei 2023

SP blij met de komst van Vughtse rekenkamer

SP Vught ziet haar verkiezingsbelofte gestalte krijgen met de herintroduc-tie van de Rekenkamer in Vught. Het is goed dat de Rekenkamer het beleid van het college weer gaat toetsen op
(financiële) efficiëntie en haalbaarheid. Met de komst van een Reken-
kamer wordt hieraan voldaan, een grote wens van de SP wordt hiermee uitgevoerd. De instelling van de Rekenkamer is een belangrijke stap om de transparantie en verantwoording
van de gemeente te vergroten.

Lees verder
6 april 2023

Weer geen Sociale en Betaalbare Woningen in Vught

Foto: SP

In de aanloop naar de verkiezingen van 2020 beloofden alle politieke partijen betaalbare woningen voor iedereen. Van de VVD werd niet veel enthousiasme verwacht voor sociale woningbouw, maar Gemeentebelangen leek na jaren van terughoudendheid enigszins voorstander te zijn geworden. De PvdA-GL had zelfs een verkiezingsleus "betaalbare woningen ze komen eraan!" en het CDA en D66 wilden een gezonde mix van woningen.

Lees verder
5 april 2023

Ayah Yacoub vervangt Dani Smith tijdelijk als raadslid

Foto: SP

Dani Smith heeft de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van de Mortel gevraagd  hem ontslag te verlenen als raadslid per 6 april 2023. Tijdens dezelfde gemeenteraadsvergadering wordt Ayah Yacoub benoemd als zijn vervanger. Ayah is sinds november 2020 burgerlid voor de SP. Zij behartigde in de commissies al o.a. Wmo, armoedebeleid, statushouders en klimaat. Ayah is afgestudeerd aan de TU Industrial design en werkt nu bij ‘We are social rebels’ als social ontwerper.

Lees verder
13 maart 2023

Brabant is van ons allemaal

Foto: SP

Vraag aan de gemiddelde Brabander wat de provincie voor hen doet, en in verreweg de meeste gevallen zal het doodstil blijven. Niet zo gek zolang een van de meest gebruikte uitdrukkingen in Provinciale Staten is: “Daar gaan wij niet over” of “Dat is onze taak niet”. De SP wil met dit verkiezingsprogramma een einde maken aan dit wegkijken. Brabant-brede problemen vragen wat ons betreft om Brabant-brede oplossingen.

Lees verder
9 maart 2023

N65: Een verstik-stoffende bouwput en doodlopende reconstructie

Foto: SP

SP-Vught is altijd tegenstander geweest van de door het rijk beoogde N65-reconstructie, die nadelig uitpakt voor de leef- en bewoonbaarheid van Vught. De Raad van State en ook het college schuift op juridische gronden de bezwaren vanuit de MKBA en de MER grotendeels terzijde ten koste van de Vughtse burgers.

Lees verder
28 februari 2023

Oud wethouder Jef Teulings overleden

Foto: SP

In de nacht van vrijdag op zaterdag is Jef Teulings op 69 jarige leeftijd overleden. Jef was wethouder van 2006 tot 2010 voor de SP. Voor zijn wethouderschap was Jef maatschappelijk werker in het leger. Tijdens die tijd was hij ook vaak mee op buitenlandse missies. In zijn periode als wethouder was hij wethouder voor onder andere cultuur, onderwijs en armoede. Hij stond voor een wereld waarin geen armoede bestaat en waarin iedereen gelijk is.

Lees verder

Pagina's