h
13 januari 2023

De toekomst is verleden tijd

Foto: SP

Nu er problemen zijn met onze energievoorziening gaan de gedachtes weer uit naar het plaatsen van kerncentrales. Er zijn zelfs deskundigen die spreken van groene energie als die uit zulke centrales komt. Tegenstanders zullen meteen reppen over die ene ramp in Tsjernobyl en die andere in Japan. Tsjernobyl ligt trouwens in Oekraïne, ook niet echt een gezellig land op dit moment. Men sprak toen van de grootste milieuramp sinds mensenheugenis.  ‘Kijk’, zei ik tegen een vrouw destijds naast mij toen ik op een terras zat en naar de wolken keek, dat doe ik altijd als ik op een terras zit, ‘dat is een wolkje radio-actief’. Zij sloeg helemaal op tilt. Dat was niet mijn bedoeling, maar spinazie heb ik niet gegeten. 

Lees verder
3 januari 2023

Schriftelijke vragen Uitvoering Fonds Lokale Solidariteit

In de begroting 2023 was door het college van B&W een voorstel opgenomen om een ‘Fonds lokale solidariteit’ in te stellen. Doel van dit fonds was inwoners, die door de stijgende energieprijzen en inflatie in de problemen komen, een vangnet te beiden zodat de gemeente niemand in de kou laat staan. 

Lees verder
3 januari 2023

SP start Meldlijn hoge energierekening

Foto: SP

De SP is op maandag 2 januari de landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met deze Meldlijn verzamelt de SP meldingen van mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Daarnaast wil de partij weten of het ingevoerde prijsplafond voldoende oplossing biedt. Mensen kunnen telefonisch hun verhaal kwijt door te bellen met 0800-0225005 of door een melding te doen op sp.nl/meldlijn. De meldingen zal de SP gebruiken om problemen van mensen aan te kaarten in de Tweede Kamer en gemeenteraden. Waar actie nodig is, zal de SP zich samen met mensen voor oplossingen inzetten.

Lees verder
14 december 2022

SP stelt schriftelijke vragen over de WMO

Foto: NOVO3

De SP heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de Wmo in relatie met Vughtse inwoners met een levenslange en levensbrede beperking. Dit naar aanleiding van de omschreven uitdagingen in de ‘Toekomstagenda Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’, van minister Helder, om de juiste zorg te regelen voor mensen met een ‘levenslange en levensbrede beperking’. Hierbij gaat het om mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een chronische/progressieve ziekte die niet voldoen aan de wettelijke criteria van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Lees verder
12 december 2022

Energieke SP Noord-Brabant trapt campagne af in Helmond

Foto: Jade de Mol

Onder de titel: ‘Brabant is van ons allemaal!’, gaat de SP Campagne voeren met ervaren lijsttrekker Nico Heijmans.
In het Annatheater in Helmond heeft de SP op zaterdag 10 december het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten vastgesteld. Er waren meer dan 70 SP’ers vanuit heel Noord-Brabant aanwezig in Helmond. Het was een dag vol discussie over het programma en de lijst, maar beide zijn aangenomen door alle Brabantse afdelingen. Dani Smith, fractievoorzitter in Vught staat op plek 16.

Lees verder
7 december 2022

Partijraad in Amersfoort

Foto: Peter Kortz

Onverwacht familiebezoek dwong mij eerst naar de super om inkopen te doen op de vroege zaterdagochtend en vervolgens met de auto naar Amersfoort te reizen in plaats van met de trein en dat had gevolgen. (artikel en foto: Peter Kortz)

Lees verder
23 november 2022

SP, stichting Kampong Lunetten en PPP slaan handen ineen (bron Klaverblad)

Tijdens de raadsvergadering van 29 september heeft de fractie van
de SP nadere uitleg gevraagd over de beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende eerherstelmaatregelen voor KNIL-militairen. De SP is blij verrast met de beantwoording van de vragen
vanuit het college, maar vraagt zich af wanneer dit historisch invloedrijke dossier vlot wordt getrokken.

Lees verder
11 november 2022

Eelt op de tong

Foto: SP

Opgewonden als een kind dat voor het eerst op schoolreis gaat, stapte ik in de trein naar Den Haag, de residentie, een stad waarvan ik hou en niet alleen omdat mijn opa er is geboren in de Javastraat.
SP in actie, zij het symbolisch. De eerste keer als echt SP-lid ga ik nu voor de tweede keer naar Den Haag, nu niet naar het Malieveld zoals tijdens het Prinsjesdagprotest, maar naar het Prinses Irene Pad waaraan de tijdelijke Tweede Kamer is gelegen. Op weg ernaar toe zie ik een oude dame met gele jas, eerder een deftig type dan een slons, op een bank zittend, uit een grote puntzak friet met mayonaise eten en in de verte loopt een man in het rood, ongetwijfeld het SP-rood. Ik zit dus goed. We worden opgevangen door leden die me de box geven. 

Lees verder
6 november 2022

Eerherstelmaatregelen voor KNIL-soldaten

Dani Smith fractievoorzitter van de SP afdeling Vught heeft een dienst in de Molukse kerk bijgewoond. Hij was daar om toelichting te geven over de actie eerherstel voor KNIL-soldaten.  Zijn toespraak kunt u hier lezen:
Ik ben hier vandaag om het te hebben over de actie die ik samen met mevrouw en meneer Selanno-de Queljoe op touw heb gezet omtrent het inrichten van eerherstelmaatregelen voor KNIL-soldaten en diens wettelijke partners binnen de gemeente Vught. Soortgelijke maatregelen zijn in tal van andere gemeenten al in verschillende mate geregeld, Vught loopt hier in echt achter. Zodoende hebben wij onze krachten gebundeld om ons hiervoor sterk te maken.

Lees verder
10 september 2022

SP Vught in actie voor meer koopkracht

Foto: SP

Steeds meer mensen komen in de problemen door de gestegen kosten voor energie, boodschappen en tanken. Bijna één op de tien kinderen leeft volgend jaar zelfs in armoede, heeft het CPB onlangs bekend gemaakt. Terwijl de winsten van grote bedrijven torenhoog zijn, stijgen de kosten voor mensen en blijven de inkomens achter. De SP in Vught is daarom een campagne begonnen voor meer koopkracht. Volgens de partij moeten de kosten omlaag en de inkomens omhoog.

Lees verder

Pagina's