h
13 mei 2024

Burgerinitiatief wil vrijstelling voor grafrechten van Molukse KNIL-militairen

Burgerinitiatief wil vrijstelling voor grafrechten van Molukse KNIL-militairen: 'Het is een eerbetoon'

Lees verder
23 april 2024

Europese Verkiezingen

Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Momenteel zijn de belangrijkste thema’s de oorlogen in Gaza en Oekraine, migratie en bestaanszekerheid. De SP staat voor vrede, want momenteel sterven normale mensen vanwege de oorlogsspelletjes van regeringsleiders. Daarnaast willen we minder arbeidsmigratie en meer sociale zekerheid. 

Lees verder
5 april 2024

47 Vughtse tuinders moeten noodgedwongen hun huidige percelen in de Gement verlaten vanwege vervuilde grond

De SP riep voor een hogere vergoeding om hen tegemoet te komen, maar die oproep kon nauwelijks op steun rekenen.

Lees verder
27 maart 2024

SP dient amendement over volkstuinen in de Gement.

Vught, 26 maart 2023 – In een recente commissievergadering heeft de SP een amendementswijziging ingediend om de tegemoetkoming aan tuinders van ‘Het Gement’ te verhogen. 
‘Het Gement’ wordt binnenkort voor 260.000 euro opnieuw ingericht, omdat recentelijk aan het licht kwam dat op deze gemeentelijke grond al decennialang groente en fruit op vervuilde grond worden verbouwd. De asbest en lood die in de grond is aangetroffen vormen een gevaar voor de gezondheid van tuinders en de consumenten van hun verbouwde producten.

Lees verder
6 december 2023

Interview : Armoedebeleid en De Speeldoos

Ayah Yacoub, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad, was zaterdag als gast in Blikveld om te praten over het armoedebeleid in Vught en het voorstel van Burgemeester en Wethouders om samenwerking met De Speeldoos eenzijdig te beëindigen.

Lees verder
24 november 2023

Vughtse Raad Verhoogt Inkomensgrens voor Minimaregelingen naar 130% van Wettelijk Sociaal Minimum

Op donderdag 9 november debatteerde de Vughtse raad niet alleen over de begroting 2024, maar ook over de Nota Armoede en Schulden ‘Samen voor perspectief 2024-2027’. Deze nota omvatte voorstellen om armoede en schulden onder inwoners op te lossen en bij voorkeur te voorkomen. Een opvallende maatregel was het voorstel om de inkomensgrens voor minimaregelingen in Vught te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Lees verder
2 november 2023

Kleur Vught rood

Foto: SP

Beste leden van de SP Vught, Het is tijd om onze steun voor de SP en onze gemeenschap van Vught te laten zien! We hebben een eenvoudige en krachtige manier bedacht om samen een positieve verandering teweeg te brengen. Laten we Vught rood kleuren!

Lees verder
13 mei 2023

Maatschappelijk initiatiefgroep “Warisan Budaja” maakt doorstart met vernieuwde aanpak

Vught, 30 april – Warisan Budaja heeft aangekondigd dat ze een doorstart maken met een vernieuwde aanpak. Het doel van de initiatiefgroep is om eerherstelmaatregelen voor KNIL-veteranen binnen de gemeente Vught te realiseren. Na een periode van reflectie heeft de Warisan Budaja besloten om hun aanpak te vernieuwen en te focussen op een meer inclusieve en participatieve werkwijze. Hierbij
worden belanghebbenden en betrokkenen uit de gemeenschap actief betrokken bij de activiteiten van de initiatiefgroep.

Lees verder
11 mei 2023

SP blij met de komst van Vughtse rekenkamer

SP Vught ziet haar verkiezingsbelofte gestalte krijgen met de herintroduc-tie van de Rekenkamer in Vught. Het is goed dat de Rekenkamer het beleid van het college weer gaat toetsen op
(financiële) efficiëntie en haalbaarheid. Met de komst van een Reken-
kamer wordt hieraan voldaan, een grote wens van de SP wordt hiermee uitgevoerd. De instelling van de Rekenkamer is een belangrijke stap om de transparantie en verantwoording
van de gemeente te vergroten.

Lees verder
6 april 2023

Weer geen Sociale en Betaalbare Woningen in Vught

Foto: SP

In de aanloop naar de verkiezingen van 2020 beloofden alle politieke partijen betaalbare woningen voor iedereen. Van de VVD werd niet veel enthousiasme verwacht voor sociale woningbouw, maar Gemeentebelangen leek na jaren van terughoudendheid enigszins voorstander te zijn geworden. De PvdA-GL had zelfs een verkiezingsleus "betaalbare woningen ze komen eraan!" en het CDA en D66 wilden een gezonde mix van woningen.

Lees verder

Pagina's