h

SP voorstel cultuureducatie verworpen (Maar wel uitgevoerd)

24 april 2015

SP voorstel cultuureducatie verworpen (Maar wel uitgevoerd)

Een wonderbaarlijk teleurstellende ontknoping van het debat over voortzetting van de cultuureducatie in Vught. Hoewel de diverse fractiewoordvoerders in de raad het SP voorstel inhoudelijk wel konden onderschrijven, stemde de voltallige coalitie uiteindelijk tegen. De reden? Toine van de ven (PvdA/GL) sprak uit wat anderen alleen maar dachten: “Ik hoop dat u niet tegen stemt alleen omdat het van de SP komt”. De SP fractie constateert dat wederom een SP-voorstel wordt verworpen dat vervolgens wel gewoon door het college zal worden uitgevoerd.

Daarmee lijkt de “poppenkast” van gisterenavond als twee druppels water op het debat over de huishoudelijke hulpen van het failliete Pantein-Vivent. Ook nu blijkt uit de toelichting van de wethouder dat hij voornemens is het voorstel gewoon uit te voeren. Ook nu onderschrijven de fracties eigenlijk - hoewel soms omslachtig - het voorliggende raadsbesluit. En ook nu stemde de voltallige coalitie uiteindelijk tegen.

Het voorstel van de SP kende de volgende vijf punten:

  1. Het schooljaar 2015-2016 te benoemen als proefperiode;

  2. Voor deze proefperiode de huidige jaarlijkse subsidie cultuureducatie te garanderen;

  3. Noodzakelijke instrumenten beschikbaar te houden voor cultuureducatie en de wijze
    waarop alsmede de kosten die daarmee gemoeid zijn voor te leggen aan de raad;

  4. Deze proefperiode te evalueren in het voorjaar 2016;

  5. In april 2016 te besluiten over de wijze van voortzetting van cultuureducatie in Vught vanaf 1 juli 2016;

 

Diegene die de moeite willen nemen om het debat eens terug te luisteren zullen wederom versteld staan. Het fragment vindt u onder deze link.

Wethouder Seuren krijgt eerst de  gelegenheid iets te vertellen over de actuele situatie (in de geluidsopname op 50.00). De wethouder vertelt niets nieuws. Maar twee opmerkingen zijn mogelijk wel relevant:

“Hoe kunnen we met elkaar garanderen dat er geen gat valt het komende jaar in het bestaande aanbod?”

Dit komt overeen met punt 2 van het besluit: het garanderen van de bestaande jaarlijkse subsidie. Zo wordt voorkomen dat op financiële gronden een gat valt in het bestaande aanbod.

En even daarna

“We gaan met elkaar het komend jaar gebruiken, een overgangsjaar, om een en ander in te vullen. Te zorgen dat dat jaar goed loopt. En dan vanaf volgend jaar, dan tot definitieve invulling te komen.”

Dat komt overeen met de punten 1, 4 en 5 van het besluit. Er lijkt dus geen reden om met dit raadsbesluit niet uit de voeten te kunnen.

Dan komen de diverse fracties aan het woord. De oppositiepartijen CDA en PvdA/GL steunen het initiatiefvoorstel. Maar de coalitiepartijen?

Vanaf 59:00 is Birgit Cordes (D66) aan het woord. Maar wat u niet mag missen is de passage vanaf 1:03:00. Eerst hoort u SP fractievoorzitter Henri Swinkels en daarna mevr. Cordes. Achtereenvolgens blijkt zij zowel de garantie van de subsidie tot 1 juli 2016 (punt 2) als de proefperiode (punt 1) en de evaluatie (4 en 5) in het besluit te steunen. Maar toch geen behoefte te hebben aan dit besluit.

Ook de bijdrage van de VVD biedt geen garantie voor de toekomst. Luister vanaf 1:12:55 naar de reactie van Bernard Doorenburg op een concrete vraag van SP fractievoorzitter Henri Swinkels.

Het GB bij monde van Michel Versteeg (1:19:25 ) vraagt zich bij dit alles uitsluitend af:

“En wat vindt het college hier nou van?”

In het vervolg maakt hij zijn zin niet helemaal af. Maar geeft – voor de goede verstaander – wel haarfijn aan hoe diep het wantrouwen zit jegens de bijdrage van de
SP:

“Op het moment dat wij eigenlijk niet weten wat het college vindt van voorstellen die we doen ... En natuurlijk hadden we dat vanavond kunnen horen als reactie op het voorstel wat voorligt van de SP. Maar dat is ook gebeurd. En ik vind het heel sjiek dat het meteen is gebeurd in plaats van na de beraadslagingen want dan zouden we wellicht op het verkeerde been zijn gezet.”

Blijkbaar meent GB oprecht dat zij door de SP op het verkeerde been gezet kunnen worden? Er volgen ook nauwelijks argumenten. Dhr. Versteeg blijkt

“een warm voorstander om het voorstel dat gedaan is door de SP fractie niet te steunen en volledig mee te gaan met het college.”

Toch zegt ook GB (1:21:10)

“Dat wij er als raad voorstander van
zijn om over de grens van 1 januari heen te kijken”

Om vervolgens te vragen aan de wethouder of het werkelijk gaat over een 'overgangsjaar'. Dat klinkt als steun voor de punten 2 van het besluit.

Toine van de Ven (PvdA/GL) vat het uiteindelijk duidelijk samen (vanaf 1:22:38):

“Wij kunnen dit voorstel ontzettend goed aannemen met z'n allen. We zijn het eigenlijk met z'n allen ook met de voorwaarden die er in staan eens. En het college kan er prima mee uit de voeten. Waarom doen we zo moeilijk?”

Maar het moest moeilijk. Geheel volgens de heersende politieke "cultuur" stemden de coalitiepartijen tegen. Daarmee is het zoveelste SP voorstel verworpen dat vervolgens gewoon uitgevoerd zal worden.

Reactie toevoegen

U bent hier