h

Vughts Tomaat-gepraat-1 2018

13 juni 2018

Vughts Tomaat-gepraat-1 2018

Een terugblik op de afgelopen periode.

Woningbeleid

Voor echt sociaal bouwen wordt geen ruimte meer gemaakt; het wordt in feite afgebouwd. De VVD stelde expliciet dat er geen nieuwe sociale huurwoningen op initiatief van de gemeente zullen worden bijgebouwd. Coalitiepartijen GB en PvdA-GL gaven geen tegengeluid. Dit betekent dus dat er wederom geen poging wordt gedaan om starters in Vught te houden. Vught zal dus sneller vergrijzen dan omringende gemeenten.

Algemene Rekenkamer

De binnenkort wettelijk verplichte Algemene Rekenkamer waar de SP een groot voorstander van is en die het beleid formeel en niet vrijblijvend controleert, werd door Gemeentebelangen en de VVD voor de zoveelste keer weggestemd. Daarmee werd ook heel duidelijk hoe de stemverhouding in het nieuwe college ligt: twee GB-wethouders, één VVD-er en één vernieuwende zetel van PvdA-GL. 

Burgerlid Kees van den Elzen

Kees van den Elzen wil de fractie ondersteuning geven en inmiddels is Kees afgelopen woensdag als burgerlid geïnstalleerd. De fractie en het bestuur van de afdeling Vught feliciteren hem dan van harte met zijn benoeming.

Parkeersituatie Ploegveld

De SP heeft onlangs gesproken met de werkgroep Ploegveld over de antwoorden van het college naar aanleiding van onze vragen over de parkeersituatie in het nog te bouwen Centrumplan Oost. Het is duidelijk dat het met de inspraak en communicatie van de gemeente Vught bar slecht is gesteld. De omwonenden mogen wel iets zeggen maar daarmee heb je ook alles gezegd. 

De bouw van het centrumplan oost wordt nu stilgelegd omdat het oude gebouw (de marktveldpassage) eerst helemaal moet worden gesloopt. De plannen moeten aangepast worden. Dit betekent: nieuwe ronde = nieuwe kansen. De fractie SP zal vragen aan het college om de onderhandelingen met de werkgroep Ploegveld opnieuw te starten en de zienswijzes van de omwonende nu wel serieus te nemen.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier