h

VVD DEELT VISIE VAN DE SP

15 november 2018

VVD DEELT VISIE VAN DE SP

De VVD deelt ons standpunt met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. SP, en nu dus ook de VVD, willen gemeenten de mogelijkheid geven om tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen te realiseren. Een dergelijke maatregel biedt voordelen voor ingeschreven woningzoekenden.

Tot heden zijn gemeenten verplicht om een aantal vluchtelingen per jaar te huisvesten. Deze verplichting leidt er toe dat toewijzing van woningen aan (al langer wachtende) woningzoekenden op een lager pitje wordt gezet.

Deze gang van zaken heeft vaak tot gevolg dat er wrevel ontstaat tussen bevolkingsgroepen: de ene groep voelt zich achtergesteld door voorrang die verleend wordt aan de andere groep.

Het is te hopen dat meerdere partijen ons standpunt gaan delen zodat ander beleid mogelijk wordt.

U bent hier