h

WETHOUDER GROSSIERT IN EXCUSES

12 november 2018

WETHOUDER GROSSIERT IN EXCUSES

Foto: Arcady

Tijdens de raadsvergadering van 8 november heeft de SP twee keer een motie van wantrouwen ondersteund. Beide moties waren gericht tegen wethouder Pennings.

Eén motie werd ingediend vanwege geklungel rond de zogenaamde beweegzaal (een ander woord voor een niet zo’n hoge gymzaal) en de andere motie vanwege geblunder met het “Ruimte voor Ruimte-plan” dat momenteel uitgevoerd wordt bij Health City in Vught Zuid.

Een motie van wantrouwen dien je niet zomaar in. Maar onze fractie heeft wethouder Pennings al heel vaak op de vingers getikt omdat er fouten worden gemaakt in allerlei dossiers.

En iedere keer verontschuldigt hij zich. Dat gebeurt vooral als er in een bepaald project weer eens niet goed is gecommuniceerd met omwonenden of andere belanghebbenden.

Maar ook in de gemeenteraad moet de wethouder regelmatig sorry zeggen.

De kwestie Beweegzaal;

Tijdens de vergadering van 8 november kreeg de gemeenteraad wéér te horen dat het de wethouder spijt. Hij had namelijk toegezegd uitleg te geven over de enorme verhoging van de bouwkosten van dat gebouw. Zijn verklaring: "omdat de bouwkosten zijn gestegen", vond de SP-fractie veel te mager. De SP heeft samen met PvdA-GroenLinks gevraagd naar de analyse van de kostenstijging.

Die uitleg ontvingen de fracties 2 uur vóór de vergadering. Dat is veel te laat om een en ander nog voor te kunnen bereiden. Ook het feit dat de wethouder al met de bouw was begonnen terwijl de raad nog een besluit moest nemen, viel bij de oppositie niet in goede aarde.

Voor de SP-fractie raakte de maat vol. Toen de wethouder opnieuw zijn verontschuldigingen aanbood, dit keer omdat de analyse wel heel laat was aangeleverd, was het genoeg. "Moedeloos word je ervan," zei fractievoorzitter Suzanne van Wiggen. "Dit is het zoveelste dossier waarbij de raad onvoldoende of te laat wordt geïnformeerd. De wethouder zegt wel sorry maar daar heb je weinig aan als het daarbij blijft. Ik geloof het gewoon niet meer."

Ook vindt ze het geklungel van de wethouder vervelend omdat de SP daar last van heeft in gesprekken met Vughtenaren. Inwoners geloven in toenemende mate de toezeggingen van het college niet meer.

De SP-fractie heeft erg veel moeite met de handelswijze van de wethouder. Het feit dat de raad niet serieus wordt genomen, dat het niet uitmaakt wat er in de raad besloten wordt en dat de raad voor voldongen feiten wordt gezet, maakt van de democratie een lachertje.

Om die redenen heeft de SP de motie van wantrouwen ondersteund.

De motie werd door de coalitiepartijen (VVD, Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks) verworpen; Zij zijn blijkbaar tevreden met een dergelijke gang van zaken...

Het dossier Ruimte-voor Ruimte.

De tweede motie was het gevolg van een opeenstapeling van stommiteiten in het dossier Ruimte voor Ruimte.

Diezelfde wethouder Pennings had in dit dossier toegezegd om met nieuwe eigenaren overeen te komen dat een groenstrook voor de gemeente behouden zou blijven. U raadt de uitkomst: het tegendeel bleek het geval. Maar er ging meer mis: ook de communicatie met omwonenden liet veel te wensen over.

Meerdere keren kwam de wethouder zijn eigen toezeggingen dus niet na.

Nu kan zoiets een keer gebeuren. Maar het gebeurt bij deze wethouder zó vaak dat het zijn geloofwaardigheid ondermijnt. "U grossiert in excuses", verweet Suzanne van Wiggen hem.

Toen vervolgens nogmaals een motie van wantrouwen werd ingediend, ondersteunde onze fractie die natuurlijk. Maar ook deze motie werd door de coalitie van de hand gewezen. Blijkbaar vinden zij dat het geblunder nog wel even door kan gaan.

Zie ook:

U bent hier