h

Klimaatrechtvaardigheid

10 januari 2019

Klimaatrechtvaardigheid

Foto: SP

Eind december is het Klimaatakkoord door de Nederlandse regering gepresenteerd. De SP is niet blij met het resultaat. Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar dat kan alleen als de grote vervuilers worden aangepakt. Maar zoals gebruikelijk kiest dit VVD-kabinet er weer voor om de multinationals te ontzien en de rekening van de vervuiling bij de burgers neer te leggen. Het mag niet gebeuren dat iedere keer de grote vervuilers zoals Shell de hand hoven het hoofd wordt gehouden terwijl voor de 'gewone mens' de energierekening blijft stijgen. De SP wil een lagere energierekening en dat grote bedrijven gewoon hun eigen en eerlijke deel van de vervuiling gaan betalen.

Hoe zit het nu precies?

In Nederland hebben we een Klimaatwet. Dit is een initiatiefwet gezamenlijk ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA. Deze wet verankert het Parijs-akkoord van 2015. Dit akkoord is een internationaal klimaatverdrag waarin 195 landen (!)  met elkaar hebben afgesproken de opwarming van de aarde tegen te gaan.
In de Klimaatwet wordt beschreven dat ook Nederland de broeikasgassen met 55% wil verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.
Om dat te bereiken moeten er plannen worden gemaakt. Die plannen zijn neergelegd in het Klimaatakkoord dat eind december 2018 tot stand is gekomen. Helaas is dat slechts een Shell-akkoord waarbij iedereen gaat meebetalen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, behalve groot-vervuilers als Shell. Eigenlijk is dat ook weer niet zo heel vreemd aangezien de onderhandelingen over dat klimaatakkoord worden gedomineerd door de groot-vervuilers zelf en geleid door worden VVD 'er Ed Nijpels. Samen blokkeren zij nu dus een eerlijke verdeling. Maar daar blijft het niet bij.
Niet alleen gaat het Klimaatakkoord de samenleving zo'n 1,5 miljard euro's per jaar kosten, de grootste vervuilers krijgen er geld bij! Zij strijken jaarlijks 450 miljoen subsidie op! 

Dit kabinet dreigt met van alles wanneer groot-vervuilers eerlijk zouden worden belast maar in Canada is inmiddels al bewezen dat dit onzin is. Daar is een CO2 belasting ingevoerd voor grote vervuilers waardoor de uitstoot van het land fors wordt teruggebracht. 90% van de opbrengst van die belasting wordt teruggegeven aan huishoudens. Hierdoor profiteren mensen met een laag en gemiddeld inkomen juist van het klimaatbeleid. Want ook al kosten de producten meer als gevolg van de CO2-belasting, de huishoudens gaan er toch op vooruit.

Daarom is voor de SP Klimaatrechtvaardigheid de enige optie om een meer rechtvaardige samenleving tot stand te brengen.

Klimaatontkenners

Tenslotte willen we nog even aandacht besteden aan de standpunten van de PVV van Wilders en FVD van Baudet. Zij zijn de vrienden van Shell en houden de groot-vervuilers uit de wind door te doen alsof er niets aan de hand is met het klimaat en milieu. Daarin staan ze overigens niet alleen. Veel burgers denken ook dat het wel meevalt met de opwarming van de aarde.

Maar laten we dan even kijken naar wat feiten:

1. De temperatuur is nog nooit eerder zó gestegen. Sinds de Industriële Revolutie (negentiende eeuw) hebben we twee keer zoveel hoge temperatuurpieken dan lage temperatuurpieken. En sindsdien is elk decennium opnieuw warmer dan het vorige.
2. Die temperatuurstijging wordt veroorzaakt door broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Er is namelijk een direct verband tussen de hoeveelheid deeltjes broeikasgassen in de atmosfeer en temperatuurstijging. Hoe meer broeikasgassen, hoe warmer het wordt.
3. Sinds de Industriële Revolutie zit er veel meer CO2 (40% meer!) en methaan in de atmosfeer. Dat blijkt uit onderzoek naar ijskernen en boomringen. Vandaag de dag zitten er 400 deeltjes per miljoen in de lucht, terwijl 350 deeltjes veel beter zou zijn.
4. Mensen zijn dus wél de oorzaak van klimaatverandering. Want CO2 en methaan komen vooral in de lucht door fossiele brandstoffen en bio-industrie. Daartegenover staan gassen afkomstig uit natuurlijke processen, zoals vulkaanuitbarstingen. Die hebben, met ongeveer 1% van de gassen, veel minder impact.

Bron:
https://www.sp.nl/nieuws/2018/12/klimaatrechtvaardigheid-hoe-zit-precies
https://milieudefensie.nl/actueel/wat-zeg-je-tegen-een-klimaatontkenner

U bent hier