h

Bijeenkomsten principeakkoord pensioen

11 juni 2019

Bijeenkomsten principeakkoord pensioen

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over onze pensioenen. Afgelopen maand hebben tienduizenden mensen gestaakt en lag het openbaar vervoer in het hele land plat. SP-leider Lilian Marijnissen: 'De wens van al deze mensen was helder: 66 jaar en geen dag langer. Nu ligt er een principeakkoord waarin de AOW-leeftijd toch verder door blijft stijgen. Over vijf jaar moeten we nog steeds allemaal doorwerken tot 67 jaar en daarna tot nog later. En de bouwvakker, agent, chauffeur, zorgmedewerker en al die anderen die actie hebben gevoerd, hebben nog steeds te maken met een boete op eerder stoppen met werken.'

1 Miljoen FNV-leden mogen stemmen van 12 tot en met 15 juni over het voorstel voor een nieuw pensioenstelsel. In het principeakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken. Woensdagavond 12 juni is er een voorlichtingsavond in Eindhoven bij Van der Valk, Eindhoven Aalsterweg 322. 5644 RL Eindhoven om 19.30. Ga naar deze avond en stel je vragen en laat je informeren over de afspraken die zijn gemaakt in het voorlopige pensioenakkoord.

U bent hier