h

Algemene ledenvergadering SP Vught

14 november 2019

Algemene ledenvergadering SP Vught

Woensdag 20 november is er een algemene ledenvergadering van 19.30 tot 22.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. bespreking van het 2e concept congresstuk;
2. kiezen van het landelijk partijbestuur;
3. kiezen van de Vughtse afgevaardigde naar het congres;
4. de vervroegde gemeenteraadsverkiezing in november 2020 in verband met de herindeling (Helvoirt komt bij Vught).

Leden van SP Vught worden van harte uitgenodigd om op 20 november aanwezig te zijn.

U bent hier