h

Terugblik 2019

19 juni 2020

Terugblik 2019

Het jaar 2019 wordt positief afgesloten. Eind 2019 was er nog een tekort van zo’n 4 ton, nu staat er een overschot van bijna 5 ton. Er moet een zucht van verlichting door de coalitiepartijen zijn geslaakt.Je zou dus kunnen bedenken dat er de laatste maanden hard is gewerkt om het resultaat bij te stellen. Maar helaas. Niets is minder waar. Het positieve saldo is namelijk grotendeels te danken aan de opbrengst van rente en nog een financiële injectie van Den Haag.

Helaas moest er door de renteval ook weer 5 ton in de pensioenpot bijgestort worden. En hoe kan er dan toch positief eindigen? Nou, door bijvoorbeeld je afspraken niet na te komen en je werk daardoor niet te doen. Zoals de voorbereidingen om de Omgevingswet in te kunnen voeren. Of je doet het werk wel maar kunt de kosten van de ambtenaren bij anderen declareren. Of je bespaart kosten omdat het gebouw van Rozenoord niet gesloopt hoeft te worden terwijl je dat wel begroot had. Er is minder verlichting vervangen dan vooraf bedacht was en als gevolg van het P-fasverhaal konden de vijvers niet gebaggerd. Daarnaast kun je ook nog inkomsten “vergeten” op te voeren bij de begroting zoals bij de grondexploitatie is gebeurd. En op die manier zijn er van diverse kanten stukjes en beetjes bij elkaar geraapt en gesprokkeld om het eindresultaat om te bouwen.

In het jaarverslag missen we een paragraaf over de burgerparticipatie in het algemeen. Bij de Rijksinfra worden er een paar regels aan gewijd – en we weten allemaal hoe die participatie is beleefd – maar bij andere grootschalige projecten is er nauwelijks een luisterend oor in de gemeente. Nou ja, ze luisteren wel, je mag zelfs vragen stellen maar vervolgens wordt er niets of weinig met opmerkingen of suggesties gedaan. Tijdens bijeenkomsten wordt door de gemeente een monoloog opgevoerd, het besluit staat vooraf vast. En hoewel dit college participatie hoog in het vaandel heeft gehesen, heerst er bij de inwoners van Vught over ht algemeen diepe onvrede over de burgerparticipatie.

Terwijl in Nederland geschreeuwd wordt om meer woningen laat dit college trots weten dat er in 2019 wel 4 woningen bij zijn gekomen. De Zeeheldenbuurt wordt weliswaar vernieuwt en daar komen er zo’n 70 extra bij maar die zijn er nog niet en er zijn eerst daarvoor bijna 100 woningen afgebroken. Ook hebben we nog steeds een wachtlijst van bijna 10 jaar om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

In 2020 bouwt dit college wel vrolijk voort aan villa’s en andere prachtige grote en vooral dure huizen. Deze werkwijze past niet bij het streven van dit bestuur om voor iedereen een kwalitatief en kwantitatief woningaanbod te creëren. Dit beleid bedient immers alleen de Vughtenaar (of mensen van buitenaf) met fors gevulde zakken en niet de Vughtenaar die moet zoeken naar manieren om rond te komen.

Terug naar de cijfers: dit college heeft de eindstreep gehaald maar dan wel lopend op het tandvlees. Gered door toevalligheden in plaats van door vooraf goed bedacht en doordacht beleid. Dan kun je dus niet spreken van een solide resultaat zoals wethouder Van de Ven verklaart. Het resultaat is ontstaan door onvoorziene posten die toevallig positief uitvallen. En daar mag je best blij om zijn, maar daar hoeft de vlag niet voor uit.

U bent hier