h

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

24 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

Foto: SP

Er is het Vughtse gemeentebestuur blijkbaar alles aan gelegen de laatste onverharde weg in de Vughtse bebouwde kom, de Jagersboschlaan, zo spoedig mogelijk te verharden. De omwonenden en belanghebbenden wisten vorige maand nog succesvol bij de voorzieningenrechter deze verharding, althans voorlopig, te voorkomen. Maar hoewel het Vughtse college aangaf die uitspraak te respecteren, vecht zij deze nu alsnog aan met een verzoek aan de rechter om de schorsing ongedaan te maken. Dit is niet in lijn met hetgeen de gemeenteraad is voorgehouden. De SP wil daarover met spoed een debat en roept de gemeenteraad daarom terug van reces.

 

Het gemeentebestuur heeft haast maar komt niet met overtuigende argumenten. De voorzieningenrechter oordeelde immers (uitspraak van 11 juni 2020) dat ook na uitspraak in de bodemprocedure (verwacht voor 6 oktober 2020) er nog voldoende tijd is om - afhankelijk van de definitieve uitspraak - de verharding aan te brengen. Ook oordeelde de rechter dat de werkzaamheden niet persé in zomervakantie hoeven plaats te vinden. Er is voldoende alternatief voor fietsende leerlingen van het Maurickcollege. Toch haalt het college nu deze argumenten weer aan om er spoed achter te zetten.

 

De SP ziet een college dat zich niet aan zijn woord houdt. Tegenover de gemeenteraad zei het college, bij monde van wethouder Van de Ven, de uitspraak van de rechter te respecteren. Maar nu blijkt er actief op gestuurd te zijn om het besluit aan te vechten. Blijkbaar moet de verharding - kost wat het kost - vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen (november 2020) een feit zijn. Voor de SP geldt echter zorgvuldigheid en een geloofwaardige inspraak van omwonenden en belanghebbenden. SP-fractievoorzitter Suzanne van Wiggen: "Alleen al vanuit respect naar de omwonenden en belanghebbenden, zou je netjes de bodemprocedure moeten afwachten. Hier moet wel een heel andere agenda achter te zitten."

De SP heeft via de griffie een interpellatiedebat hierover aangevraagd. Het presidium zal dit verzoek moeten honoreren, waarna bekend wordt of daartoe de gemeenteraad van reces wordt teruggeroepen. Wat de SP betreft is dat het geval en wordt niet eerst de reactie van de rechter op het verzoek van het college afgewacht.

 

U bent hier