h

DA’S vreemd… (teken de petitie)

8 september 2020

DA’S vreemd… (teken de petitie)

Foto: SP

Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen heeft de gemeente een zogenaamde QuickScan uit laten voeren: een (erg) beknopt onderzoek naar het dierlijk leven dat in en rond de Jagersboschlaan voorkomt. Het resultaat van deze quickscan zou voor de gemeente een extra argument zijn dat deze laan verhard kan worden zonder dat er te veel natuurlijke schade wordt aangericht. Bekijk hieronder het schitterende filmpje.

Maar de verbazing alom was groot toen door omwonenden niet veel later zowel een das als een bunzing werden aangetroffen. Deze ontdekkingen zijn op beeld vastgelegd.

De werkgroep Jagersboschlaan gevormd door belanghebbende omwonenden, ondersteund door diverse organisaties en de politieke partij SP vraagt naar aanleiding van deze ontdekking met klem aan de gemeente om alsnog een gedegen onderzoek uit te laten voeren. En zij wil betrokken worden bij het formuleren van de opdracht omdat zij van mening is dat een onderzoek gebaseerd dient te zijn op feiten en niet op aannames.

“De das en de bunzing zijn beschermde diersoorten en deze ontdekking toont eens te meer aan hoe waardevol het is om dit gebied ongerept te laten”, aldus de werkgroep.

Inwoners van Vught kunnen deze actie steunen via https://petities.nl/petitions/dasvreemd-laat-jagersboschlaan-ongerept?locale=nl

De petitie wordt vervolgens door de werkgroep aangeboden aan het gemeentebestuur.

U bent hier