h

SP Ledenvergadering afdeling Vught, Helvoirt en Cromvoirt

31 oktober 2021

SP Ledenvergadering afdeling Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Het bestuur van de SP-Vught nodigt de leden van de SP Vught, Helvoirt en Cromvoirt van harte uit op 12 november 19.30 uur bij de Algemene LedenVergadering in de Speeldoos.

Agenda.
1.    Opening door voorzitter
2.    Verslag van bestuur over afgelopen jaar
3.    SP anno 2021 door Henk van Gerven ex-tweede kamerlid en voorzitter SP-Oss
4.    Pauze
5.    Voordracht en stemming bestuursleden voor hoofdbestuur SP.
6.    Toekomst SP-Vught
7.    Rondvraag

Laat ff weten of je aanwezig wil/kan zijn via https://vught.sp.nl/
Tot 12 november,
namens het bestuur
Sjoerd Janssens
voorzitter a.i.

 

U bent hier