h

SP wil échte betaalbare woningen in Vught

19 mei 2018

SP wil échte betaalbare woningen in Vught

Foto: SP

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden.
Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste commissievergadering van April gingen alle partijen mee in het voorstel van het college om de maximale prijs van betaalbare te verhogen met 25 tot 30%. Het CDA vond op dat moment een verhoging van maximaal 12% acceptabel maar stemde toch tegen omdat de huizen niet gasloos worden gebouwd.

De SP vond een prijsstijging eigenlijk onacceptabel maar overwoog even een verhoging met 7% vanwege de inflatie op de woningmarkt. Tijdens de raadsvergadering heeft de SP echter tegengestemd. Meer onderzoek van de woningmarkt heeft tot een ander SP-standpunt geleid. De SP is er inmiddels van overtuigd dat het in Vught wel degelijk mogelijk is om voor € 180.000 of minder goede woningen te bouwen. Dat vraagt echter wel een andere koers voor de komende jaren. 

De vraag is dus of de gemeenteraad van Vught vasthoudt aan de huidige manier van kijken naar woningbouw of op dit terrein vernieuwing zoekt.
Gunt de gemeenteraad van Vught starters een woning in Vught? Heeft de raad ook oog voor inwoners met een doorsnee-inkomen of minder? Kiest de gemeenteraad van Vught voor onze jonge inwoners die graag in Vught willen blijven wonen of gaat de raad door met bouwen voor mensen van buitenaf met een royale portemonnee?
Momenteel kiest de meerderheid in de Vughtse gemeenteraad nog steeds voor het laatste. 

De SP verwacht echter dat de Vughtse bevolking het onderhand wel genoeg vindt en voert daarom actie. De afdeling verzamelt handtekeningen van inwoners die het standpunt delen van de SP en menen dat er óók gebouwd moet worden voor Vughtenaren die maximaal een hypotheek van € 180.000 kunnen krijgen.

U bent hier