h

Wonen

13 september 2020

Prinsjesdag-oproep

Foto: SP

Huurders uit de gemeente Vught voeren in aanloop naar Prinsjesdag actie om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien. Zij maken daarvoor foto’s die op Prinsjesdag op social media gepubliceerd zullen worden.

Lees verder
20 juli 2020

Nieuwste woningbouwplan biedt geen oplossing

Foto: SP

Vindt u ook dat de woningen in Vught veel te duur worden? Dat de Vughtse jeugd en andere starters daardoor geen enkele kans meer hebben op een woning in Vught?

Lees verder
24 juni 2020

Actie “Stop huurverhoging” bij Woonstichting Charlotte van Beuningen

Foto: SP

Op dinsdag 23 juni verzamelden een aantal huurders zich samen met de SP bij Woonstichting Charlotte van Beuningen.
Het doel: laat de huurverhoging voor het hele jaar achterwege en niet slechts tot 1 oktober.
Vorig jaar was het voor veel huurders al moeilijk de huurverhoging te betalen, nu wordt het voor velen een onmogelijke opgave als gevolg van de coronacrisis.

Lees verder
18 juni 2020

SP ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0% is genoeg’

Op 27 april vierde Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen goed en betaalbaar kan wonen en geen vele tientallen procenten van het huishoudbudget hoeft te besteden aan een dak boven het hoofd.
Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten.

Lees verder
4 maart 2020

Oppositie Vught wil aanpassing bouwplan De Braacken

Foto: SP
De fracties van D66, SP en CDA hebben het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om het bouwplan bij De Braacken te heroverwegen. Het plan voor de bouw van villa’s op het terrein van het voormalige verzorgingshuis aan de Loyolalaan sluit niet aan bij de bouwbehoefte in Vught en beschadigt onnodig natuur. De oppositiepartijen vragen daarom om opnieuw met de ontwikkelaar aan tafel te gaan en het plan aan te passen. Bij een eerdere informatieavond bleek de ontwikkelaar open te staan voor de bouw van andere woningen.Lees verder
16 juni 2019

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

Op 6 juni jl. stond het woningbouwprogramma voor 2019-2020 op de raadsagenda. Dit onderwerp was al in de commissie van 16 mei op de agenda geweest. Die dag zijn ook schriftelijke vragen van D66 door het college beantwoord over het bouwplan (Lunet 5) ter vervanging van het gebouw Schoonveld. Die antwoorden werden tijdens de bespreking in de commissie meegenomen waarbij de fractie van D66 op een vrij confronterende manier het verwijt kreeg spoken te zien.
D66 was ter ore gekomen dat de appartementen van Lunet 5 te koop stonden voor ca. 3 ton terwijl er in die bewuste categorie niet meer dan 250.000 voor gevraagd mocht worden. Het college gaf in de beantwoording aan dat de huizen niet meer dan 250.000 zouden kosten.

Lees verder
18 april 2019

huurders, de gluurverhoging! (geld terug van de belastingdienst?)

De gluurverhoging is een extra huurverhoging voor huurders met een inkomen boven een bepaalde norm. 

Lees verder
29 maart 2019

Petitie: Bouwen in Vught

16 woningen in Vught Noord tegen een echte prijs van 253.000 euro  met daar bovenop een extra verhoging van 35.000 euro, volgens de coalitie betaalbare woningen. Op de locatie Molenven aan de Victorialaan in Vught komen geen sociale huurwoningen maar dure vrije-sectorwoningen.

Lees verder
1 januari 2019

Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven

In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er in 2017 een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen. Volgens enkele Vughtse politieke partijen zouden er volgens de huidige woonvisie tot 2024 slechts 300 sociale huurwoningen gebouwd hoeven te worden, met in het huidige Uitvoeringsprogramma slechts 167 sociale huur-woningen die tot nog toe zijn ingevuld. Dat is al een tekort van 133 woningen. Heel veel woningzoekers staan in Vught jaren op de wachtlijst.

Lees verder
1 januari 2019

Behoud van (meer) sociale huur in Vught

In het Klaverblad van 25 juli 2018 deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier