h

Wonen

16 juni 2019

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

Op 6 juni jl. stond het woningbouwprogramma voor 2019-2020 op de raadsagenda. Dit onderwerp was al in de commissie van 16 mei op de agenda geweest. Die dag zijn ook schriftelijke vragen van D66 door het college beantwoord over het bouwplan (Lunet 5) ter vervanging van het gebouw Schoonveld. Die antwoorden werden tijdens de bespreking in de commissie meegenomen waarbij de fractie van D66 op een vrij confronterende manier het verwijt kreeg spoken te zien.
D66 was ter ore gekomen dat de appartementen van Lunet 5 te koop stonden voor ca. 3 ton terwijl er in die bewuste categorie niet meer dan 250.000 voor gevraagd mocht worden. Het college gaf in de beantwoording aan dat de huizen niet meer dan 250.000 zouden kosten.

Lees verder
18 april 2019

huurders, de gluurverhoging! (geld terug van de belastingdienst?)

De gluurverhoging is een extra huurverhoging voor huurders met een inkomen boven een bepaalde norm. 

Lees verder
29 maart 2019

Petitie: Bouwen in Vught

16 woningen in Vught Noord tegen een echte prijs van 253.000 euro  met daar bovenop een extra verhoging van 35.000 euro, volgens de coalitie betaalbare woningen. Op de locatie Molenven aan de Victorialaan in Vught komen geen sociale huurwoningen maar dure vrije-sectorwoningen.

Lees verder
1 januari 2019

Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven

In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er in 2017 een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen. Volgens enkele Vughtse politieke partijen zouden er volgens de huidige woonvisie tot 2024 slechts 300 sociale huurwoningen gebouwd hoeven te worden, met in het huidige Uitvoeringsprogramma slechts 167 sociale huur-woningen die tot nog toe zijn ingevuld. Dat is al een tekort van 133 woningen. Heel veel woningzoekers staan in Vught jaren op de wachtlijst.

Lees verder
1 januari 2019

Behoud van (meer) sociale huur in Vught

In het Klaverblad van 25 juli 2018 deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen.

Lees verder
30 november 2018

Villavirus slaat weer toe !!

Foto: SP

Op de locatie Molenven aan de Victorialaan in Vught komen geen sociale huurwoningen maar dure vrije-sectorwoningen.  De verkoopopbrengst van de voormalige school gaat naar de vernieuwing van spoor en N65.

Lees verder
19 mei 2018

SP wil échte betaalbare woningen in Vught

Foto: SP

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden.
Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste commissievergadering van April gingen alle partijen mee in het voorstel van het college om de maximale prijs van betaalbare te verhogen met 25 tot 30%. Het CDA vond op dat moment een verhoging van maximaal 12% acceptabel maar stemde toch tegen omdat de huizen niet gasloos worden gebouwd.

Lees verder
1 mei 2018

Parkeersituatie Ploegveld

Foto: SP

Er is een bijeenkomst geweest van de werkgroep Ploegveld met Fractie en Bestuur van de SP. We hebben de werkgroep aangehoord en aan de hand van hun bevindingen zijn er schriftelijke vragen gesteld aan B&W, na 28 mei zullen deze beantwoord worden. Ondertussen gaan we de bewoners informeren en uitnodigen om samen met de SP de antwoorden te evalueren en dan kijken naar de vervolgstappen.

Lees verder
1 mei 2018

Betaalbaar wonen ook na de verkiezingen !

Weet u nog een maand geleden dat de Vughtse politieke partijen in verkiezingstijd allemaal riepen dat er voor de doelgroep betaalbare woningen gebouwd moesten worden.

Lees verder
12 april 2013

College neemt raad niet serieus.


Donderdag 11 april – het college van Vught lijkt de eigen visie op woningbouw relevanter te vinden dan raadsvoorstellen die in meerderheid zijn aangenomen. De SP-fractie is dan ook verontwaardigd over de handelswijze van het college bij het bouwplan van Voorst tot Voorststraat (de Groene Beuk). Het heeft er alle schijn van dat het college zonder al te veel problemen akkoord is gegaan met een wijziging van het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma. Woningbouwcorporatie Woonwijze heeft alle ruimte gekregen om het aantal betaalbare woningen flink terug te draaien en een aantal duurdere koopwoningen toe te voegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier