h

Villavirus slaat weer toe !!

30 november 2018

Villavirus slaat weer toe !!

Foto: SP

Op de locatie Molenven aan de Victorialaan in Vught komen geen sociale huurwoningen maar dure vrije-sectorwoningen.  De verkoopopbrengst van de voormalige school gaat naar de vernieuwing van spoor en N65.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor aan de Victorialaan in Vught geen vijftien sociale huurwoningen te bouwen maar twaalf (dure) vrije-sectorwoningen mogelijk te maken met een koopprijs van meer dan vier ton.

In maart van dit jaar was nog in het Brabants Dagblad te lezen:

“ De SP, PvdA/GroenLinks en CDA vinden dat Vught op dit moment te veel bouwt voor de 'rijken'. ,,De wachtlijst voor betaalbare woningen is alleen maar langer geworden", aldus Toine van de Ven, lijsttrekker van PvdA/GroenLinks. ,,Maar ondertussen is de afgelopen acht jaar vooral duur gebouwd, om maximale winsten te behalen. Wij kiezen voor betaalbaar wonen in plaats van meer villa’s. Wij willen de wachtlijst voor een sociale huurwoning minimaal halveren." 

Wij constateren dat PvdA/GroenLinks, de VVD en Gemeentebelangen hun woord niet hebben gehouden en dat zij vooral hun eigen kiezers een valse belofte hebben gedaan. Want ook tijdens de verkiezingsdebatten onderstreepten alle politieke partijen het belang van goedkoper bouwen.

Al twaalf jaar lang worden sociale bouwprojecten consequent geschrapt en wordt in Vught steeds niet gebouwd voor de mensen met een kleinere beurs.

Veel reacties bij de actie in het centrum van Vught op 1 december 2018.

Foto: SP

U bent hier