h

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

16 juni 2019

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

Op 6 juni jl. stond het woningbouwprogramma voor 2019-2020 op de raadsagenda. Dit onderwerp was al in de commissie van 16 mei op de agenda geweest. Die dag zijn ook schriftelijke vragen van D66 door het college beantwoord over het bouwplan (Lunet 5) ter vervanging van het gebouw Schoonveld. Die antwoorden werden tijdens de bespreking in de commissie meegenomen waarbij de fractie van D66 op een vrij confronterende manier het verwijt kreeg spoken te zien.
D66 was ter ore gekomen dat de appartementen van Lunet 5 te koop stonden voor ca. 3 ton terwijl er in die bewuste categorie niet meer dan 250.000 voor gevraagd mocht worden. Het college gaf in de beantwoording aan dat de huizen niet meer dan 250.000 zouden kosten.

Tijdens de raadsvergadering vroeg D66 nogmaals naar de prijzen van Lunet 5 want inmiddels had de fractie verslagen opgevraagd waaruit bleek dat het college in 2018 besloten had dat de huizen maximaal 220.000 mochten kosten. Een collegebesluit dat het verkoopbedrag inmiddels verhoogd was naar 250.000, was nergens te vinden. Wethouder Pennings wees D66 erop dat het gasloos bouwen nog bij het bedrag moest worden opgeteld, zo was tijdens de raad van 9 mei 2018 besloten.

Daar werd onze fractie wat kriebelig over. Los van bedragen: het college heeft dat detail in de schriftelijke beantwoording niet benoemd en heeft zich ook niet met het toch wel pittige debat tijdens de commissie bemoeid. Dit alsnog rechtzetten tijdens het debat op 16 mei had de collegeleden wel gesierd. D66 werd zo op het verkeerde been gezet en is na de commissievergadering verder gaan zoeken omdat er nu tegenstrijdige berichten de rondgang deden.

Vanaf dat moment wordt de discussie in de Raad echt vervelend. De wethouder die een aantal keren door onze fractie flink aan de tand werd gevoeld gaf pas na een paar rondes toe dat D66 inderdaad op het verkeerde been was gezet.
De Wethouder gaf tijdens het debat tegenstrijdige boodschappen. In het debat met D66 liet hij (daarbij flink ondersteund door de burgemeester) aan dat het officiële besluit om de verkoopprijs op 250.000 nog moest worden genomen. De burgemeester liet weten dat een financieel risico voor de betreffende ondernemer was. De wethouder gaf echter een half uur later zelf aan richting onze fractie, dat Vught wel degelijk een financieel risico liep als de prijzen niet omhoog werden geschroefd.

En wat moet je dan als fractie ….
Als er tijdens de vergadering tegenstrijdige beweringen worden geuit door het college.
Als blijkt dat het college de besluitvormingsprocessen niet goed op orde heeft.
Als lijkt dat de wethouder op eigen initiatief handelt zonder het college daar goed over te informeren.

Om die redenen hebben wij als fractie een motie van wantrouwen ingediend. Niet vanwege de huizenprijs, want voor ons is 220.000 ook nog veel te hoog. Wij willen alleen wel ervan op aan kunnen dat de berichten van het college kloppen, dat je niet zelf moet uitvogelen wat er klopt of niet klopt. Dat berichten helder zijn en niet op vele manieren kunnen worden opgevat. Maar zoals Pennings zelf al aangaf, communicatie is nooit de sterkste kant geweest van deze gemeente.

U bent hier