h

De gemeentelijke belangen in Vught

5 maart 2019

De gemeentelijke belangen in Vught

In het Brabants Dagblad van 22 februari kan men artikelen lezen  over drie bijzondere onderwerpen. Het gaat om ‘Woningen Isabellaveld wél betaalbaar’, ‘Vught verhardt Jagersboschlaan’ en ‘ Doorgang komt er voorlopig niet’. Breng die drie artikelen voor het genot van transparantie eens met elkaar in verband.

In het eerste artikel noemt de gemeente Vught 16 woningen tegen een echte prijs van 288.000 euro sociaal. Ze zijn volgens de gemeente ‘betaalbaar’. Maar voor wie eigenlijk?  Voor kopers met een inkomen van twee maal modaal? De gemeente gaf aan de ontwikkelaars de vrije hand voor de toewijzing. Tevens zijn er geen afspraken gemaakt over de loting, dus er heeft waarschijnlijk helemaal geen loting plaats gevonden, maar is sprake geweest van verkoop bij opbod. Er is volgens de gemeente geen sprake van 16 starterswoningen maar van betaalbare koopwoningen. Dus hier laat de gemeente het adjectief sociaal zelf al weg, conform overigens het bestuursakkoord van deze coalitie. De kopers betalen 33.000 euro voor een vaste trap naar de zolder en kunnen voor dit bedrag op de eerste verdieping naar het toilet. Het lijkt alles bij elkaar meer op vastgoedbeleid dan op een woonbeleid en het gaat volledig mee met de gekte op de ‘vrije’ vastgoedmarkt.

Wat betreft de Jagersboschlaan begrijpt de coalitie dat niet iedereen het met de gemeente eens is maar is er van overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersbochlaan de best mogelijke oplossing is en het algemeen belang het beste dient. Volgens de gemeente is de provincie de kwaaie pier want die wil geen parallelweg langs de rijksweg N65 vanwege plannen voor een snelfietsroute Tilburg-Den Bosch en het streven om auto- en fietsverkeer zo veel mogelijk te scheiden. Maar juist het mengen van fiets- en autoverkeer op de Jagersbochlaan is zeer problematisch. De gemeente schermt vaak met het algemeen belang als omwonenden met bezwaren komen. Maar interpreteer in het vervolg algemeen belang als  gemeentelijke belang.

De Petrus B.V. vroeg Vught voor de aanleg van een ‘parkje’’ 75000 euro. Dit leek uiteindelijk meer op een voortuin van restaurant Hemels. Raadsleden stelden dat de raad 75000 euro beschikbaar stelde voor een tuin zoals die op de tekening stond, mét een doorgang voor een rondje de Petruskerk. Het geld is niet uitgegeven waarvoor het bestemd was. Als de doorgang niet doorgaat zou een deel van het geld terug moeten komen. Het lijkt wel het mixen van geld voor kunststukjes van amateurs en professionals.

Uit deze drie artikelen kan men opmaken dat gemeentelijke belangen vooral worden bepaald door een vastgoedbeleid, dat argumenten van algemeen belang voortkomen uit gemeentelijke belangen en dat bij semi-commerciële projecten publieke en private belangen regelmatig worden vermengd.

Sjoerd Janssens

U bent hier