h

Blog Sjoerd Janssens

5 maart 2019

De gemeentelijke belangen in Vught

In het Brabants Dagblad van 22 februari kan men artikelen lezen  over drie bijzondere onderwerpen. Het gaat om ‘Woningen Isabellaveld wél betaalbaar’, ‘Vught verhardt Jagersboschlaan’ en ‘ Doorgang komt er voorlopig niet’. Breng die drie artikelen voor het genot van transparantie eens met elkaar in verband.

Lees verder
1 januari 2019

Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven

In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er in 2017 een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen. Volgens enkele Vughtse politieke partijen zouden er volgens de huidige woonvisie tot 2024 slechts 300 sociale huurwoningen gebouwd hoeven te worden, met in het huidige Uitvoeringsprogramma slechts 167 sociale huur-woningen die tot nog toe zijn ingevuld. Dat is al een tekort van 133 woningen. Heel veel woningzoekers staan in Vught jaren op de wachtlijst.

Lees verder
1 januari 2019

Behoud van (meer) sociale huur in Vught

In het Klaverblad van 25 juli 2018 deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen.

Lees verder

U bent hier