h

Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven

1 januari 2019

Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven

In de huidige Woonvisie van de Gemeente Vught zou er in 2017 een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijk echter al een tekort, in één jaar, van 648- 163 = 485 sociale huurwoningen. Volgens enkele Vughtse politieke partijen zouden er volgens de huidige woonvisie tot 2024 slechts 300 sociale huurwoningen gebouwd hoeven te worden, met in het huidige Uitvoeringsprogramma slechts 167 sociale huur-woningen die tot nog toe zijn ingevuld. Dat is al een tekort van 133 woningen. Heel veel woningzoekers staan in Vught jaren op de wachtlijst.

De politieke partijen die het in Vught voor het zeggen hebben, schrappen bewust sociale huurwoningen. Dat heet in het genoemde herziening heel neutraal en netjes  ‘Wijziging woningbouwprogramma locatie Molenven, Victorialaan 15’. Dat kwam in de commissie Ruimte van de gemeenteraad, op 29 november aan de orde. Hierdoor zullen 15 voorgenomen sociale huurwoningen geschrapt worden ten gunste van 12 villá’s van boven de vier ton. De volgende argumenten worden daarvoor gehanteerd door Burgemeester en wethouders van bepaalde politieke partijen.

‘Vanwege haar status als rijksmonument en de bouwkundige indeling is het eerder vastgestelde sociale woningbouwprogramma voor een woningbouwcorporatie substantieel minder rendabel voor de voormalige basisschool het Molenven. Wijziging van sociale woningbouwprogramma naar vrije sector woningen zal meer rendabel zijn. Een woningbouwprogram van 12 vrije sectorwoningen in het dure segment volgt uit de historische compartimentering en de stedenbouwkundige visie. Woonwijze heeft (daarom?) afgezien van de bouw van 15 sociale huurwoningen op deze locatie. De locatie wordt daarbij beschouwd als een verdienlocatie in cultuurhistorisch opzicht en ruimtelijke kwaliteit en minder tot niet in economische zin. De verkoop en ontwikkelmarkt is nu erg goed en er zijn zeer veel geïnteresseerden. Ook zijn de middelen urgent en noodzakelijk voor de financiering van de Rijksinfrastructuur’.

U raadt het al: het gaat echt niet om het geld maar om een mooie verdienlocatie in cultuurhistorisch opzicht. En om daar te mogen wonen, moet je een cultuurhistorische portemonnee meebrengen, waarmee vooral de Vughtse infrastructurele werken worden betaald. U bent daardoor erg cultureel en rendabel.

Bezuinigde gemeenten hebben immers geld nodig, dus die hebben liever duurdere huizen, dat levert ook meer WOZ belasting op. Dat is nu eenmaal de vrije markt waar alleen bepaalde groepen aan mee betalen en andere niet.  Dat is een voorrecht.

Tussen 2007 en 2017 is landelijk het aantal corporatiewoningen met een gereguleerde huur (<€711 per maand) met zo'n 118.000 woningen gekrompen. Door sloop, verkoop en liberalisering. In diezelfde periode is de totale woningvoorraad met zo'n 10% gegroeid (van 7 naar 7,7 miljoen). Maar dan vooral koop en dure huur. Wat laat dit landelijk zien: het gaat niet om bouwen bouwen bouwen, maar vooral ook om wat je bouwt en voor wie."  Als tussen 2007 en 2017 het gereguleerde corporatiebezit niet gekrompen was (-5%), maar meegegroeid was met de totale voorraad (+10%) dan hadden we zelfs pak 'm beet 350.000 meer betaalbare sociale huurwoningen dan nu het geval is, gehad. Nou dat is een portie scheefwonen!

Woningen zijn landelijk en lokaal gepromoveerd tot speculatieobjecten, ook voor buiten-landse beleggers, en tot verdienmodellen voor de bekostiging van infrastructurele werken. Vught volgt alleen maar deze trend en loopt hierin zelfs voorop met een tekort van minstens 485 sociale huurwoningen. We zullen ze wel dwingen om door te stromen.! Binnenkort met een prachtige spoorlijn en autoweg, dwars door het rendabele, uitgestroomde en vergrijsde dorp.

Sjoerd Janssens

U bent hier