h

Spoor&N65

22 juni 2020

Gevoelloos college dendert door bij verharding Jagersboschlaan

Foto: SP

Het gemeentebestuur heeft besloten niet langer te wachten met de werkzaamheden aan de Jagersboschlaan. Het college ziet geen reden om, ondanks dat de rechter het besluit tot verharding heeft opgeschort, de werkzaamheden (o.a. riolering) nog langer uit te stellen. De SP is boos over zo weinig empathie. Het is een buitengewoon kille en klinische afweging. Het feit dat het formeel mag wil immers niet zeggen dat dit besluit ook deugt. Misschien is er inderdaad geen sprake van kapitaalvernietiging, maar dan is er inmiddels wel sprake van de vernietiging van vertrouwen in dit gemeentebestuur.

Lees verder
9 mei 2020

Anderhalfmeter protest tegen N65 ** VEILIGVUGHT **

Foto: SP

In een in allerijl georganiseerd protest lieten donderdagavond ruim
50 mensen hun stem horen tegen de huidige N65 plannen. Met de slogan "VEILIG VUGHT!" hoopte ze de arriverende raadsleden nog een laatste advies mee te geven. De aanwezigen maken zich grote zorgen over de toekomstige verkeersstromen in Vught door het schrappen van verschillende aansluitingen op de N65 en het verkeer dat dat teweeg brengt in Vught. Een drukker Vught betekent een onveiliger Vught voor ons allemaal.

Lees verder
24 april 2020

Burgerinitiatief N65 Duurzaam

Foto: SP

De leefbaarheid in Vught staat onder druk. Een groot deel wordt veroorzaakt door de N65. Luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, de splitsing van Vught in noord en zuid enz. Al jaren is de politiek in Vught daarom bezig om de aanwezigheid van de N65 in Vught aan te passen. De SP staat positief tegenover het idee dat de N65 aangepast moet worden. En dat de aanpassing niet gratis zal zijn? Ook dat beseft de SP.

Lees verder
11 april 2020

Neem inwoners van Vught serieus en stel de besluitvorming over de N65 uit

Foto: SP

De voltallige oppositie (SP, D66 en het CDA) in de gemeenteraad van Vught vindt het onaanvaardbaar dat de cruciale besluitvorming over de aanpak van de N65 in uitgeklede vorm plaatsvindt. Maar liefst 125 mensen hebben bezwaar gemaakt en door de coronacrisis wordt hun inspraak belemmerd. Daarom hebben D66, SP en CDA de afgelopen weken achter de schermen geprobeerd de behandeling uit te stellen. Zonder resultaat: de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD willen dat de besluitvorming moet doorgaan, corona of geen corona.

Lees verder
2 november 2019

Stille tocht foto-impressie

Foto: SP
14 oktober 2019

teken nu de petitie Wij willen die vent weg

Lees verder
24 september 2019

Ingezonden brief: De jacht op de Jagersboschlaan is geopend

Foto: SP

PvdaGroenlinks, Gemeentebelangen en VVD in Vught zijn ervan overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan de best mogelijke oplossing is voor een niet bestaand probleem en het ‘algemeen belang’ het beste dient.
Deze coalitie durft zelfs te beweren dat de Provincie de kwaaie pier is. De provincie wil namelijk geen parallelweg langs de rijksweg N65 maar een snelfietsroute Tilburg-Den Bosch en streeft ernaar om auto- en fietsverkeer zo veel mogelijk te scheiden. Blijkbaar is het mengen van fiets- en autoverkeer op de Jagersboschlaan, geen enkel probleem, alhoewel op die laan nauwelijks ruimte is. Of schuift men de schuld af op Rijkswaterstaat? Het is namelijk wethouder Van Woesik die weigerde om de provincie te vragen een onderzoek te doen naar een ander snelfietstraject.

Lees verder
19 september 2019

verkeersbesluit openstelling van de Jagersboschlaan, de SP stelt vragen

Foto: SP
De SP-fractie heeft kennisgenomen van het bericht in het Klaverblad van 18 september, waarin het college aankondigt het verkeersbesluit te hebben genomen dat nodig is om de openstelling van de Jagersboschlaan, mogelijk te maken. Met dit bericht laat het college weten te volharden in het - voor vele Vughtenaren volkomen onbegrijpelijke collegebesluit - om de Jagersboschlaan open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.
Lees verder

Pagina's

U bent hier