h

Wonen

19 mei 2018

SP wil échte betaalbare woningen in Vught

Foto: SP

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden.
Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste commissievergadering van April gingen alle partijen mee in het voorstel van het college om de maximale prijs van betaalbare te verhogen met 25 tot 30%. Het CDA vond op dat moment een verhoging van maximaal 12% acceptabel maar stemde toch tegen omdat de huizen niet gasloos worden gebouwd.

Lees verder
1 mei 2018

Parkeersituatie Ploegveld

Foto: SP

Er is een bijeenkomst geweest van de werkgroep Ploegveld met Fractie en Bestuur van de SP. We hebben de werkgroep aangehoord en aan de hand van hun bevindingen zijn er schriftelijke vragen gesteld aan B&W, na 28 mei zullen deze beantwoord worden. Ondertussen gaan we de bewoners informeren en uitnodigen om samen met de SP de antwoorden te evalueren en dan kijken naar de vervolgstappen.

Lees verder
1 mei 2018

Betaalbaar wonen ook na de verkiezingen !

Weet u nog een maand geleden dat de Vughtse politieke partijen in verkiezingstijd allemaal riepen dat er voor de doelgroep betaalbare woningen gebouwd moesten worden.

Lees verder
12 april 2013

College neemt raad niet serieus.


Donderdag 11 april – het college van Vught lijkt de eigen visie op woningbouw relevanter te vinden dan raadsvoorstellen die in meerderheid zijn aangenomen. De SP-fractie is dan ook verontwaardigd over de handelswijze van het college bij het bouwplan van Voorst tot Voorststraat (de Groene Beuk). Het heeft er alle schijn van dat het college zonder al te veel problemen akkoord is gegaan met een wijziging van het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma. Woningbouwcorporatie Woonwijze heeft alle ruimte gekregen om het aantal betaalbare woningen flink terug te draaien en een aantal duurdere koopwoningen toe te voegen.

Lees verder
6 maart 2013

Huurdersprotest ook in Vught


Het huurdersprotest tegen de voorgenomen huursverhoging en verhuurdersheffing groeit met de dag. Dinsdag besloot de Eerste Kamer om het debat over het woonbeleid met een week uit te stellen. Dat mag na 60.000 handtekeningen een klein succesje genoemd worden. Maar om de partijen van het woonakkoord in de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen zullen we er een flinke schep bovenop moeten doen. Het moet nog massaler en met meer dwingende middelen.

Lees verder
12 mei 2012

Meer sociale woningen, Alsjeblieft!


De komende jaren is er in Vught behoefte aan zo'n 200 tot 250 extra sociale huurwoningen. Dat is een belangrijke conclusie van een onderzoek naar de behoefte aan sociale woningen in Vught. Het onderzoek, in opdracht van Woonwijze, schetst een sombere toekomst voor vrijwel alle woningzoekenden in Vught. Doordat de doorstroming stagneert staan woningzoekenden die zich geen dure koopwoning kunnen veroorloven aan de kant. Het huidige college bouwt vooral duurdere koopwoningen en schrapt juist de sociale woningen. De SP waarschuwde al eerder voor de rampzalige gevolgen voor Vughtse woningzoekenden. En het wordt nog erger. Als de crisis doorzet, stelt het onderzoek, wordt de behoefte aan betaalbare woningen nog eens 100 woningen meer. Je zou het college bijna smeken om meer sociale woningen.

Lees verder
18 oktober 2009

WOONVISIE UNANIEM AANGENOMEN!


Afgelopen donderdag werd de Woonvisie 2009-2013 door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In dit plan staat welke woningen de komende jaren in Vught gebouwd gaan worden. Juist voor het zomerreces zorgde het nog voor flinke opschudding. Toen wilde oppositiepartijen hun plotselinge meerderheid in de raad benutten om een belangrijke aanscherping van de Woonvisie door de coalitiepartijen te dwarsbomen. Met die aanscherping (amendement) wilde de coalitiepartijen een extra inspanning leveren om de wachttijd op een sociale huurwoning in Vught te verkorten. Daartoe wilde SP, PvdA/GL en CDA honderd extra sociale woningen aan de kernvoorraad toevoegen. Vreemd genoeg was dat amendement voor de oppositiepartijen nu geen reden meer om tegen deze Woonvisie te stemmen. Door nu met de op dit punt aangepaste Woonvisie in te stemmen, stelt de oppositie zich uiteindelijk ook op dit standpunt. Een onverwacht, maar buitengewoon welkom resultaat.

Lees verder
2 juli 2009

Ruim 150 x NEE tegen sloop

De actie "SLOPEN? BEZOPEN!" die de SP hield onder zo'n 230 huishoudens heeft in korte tijd ruim 150 reacties opgeleverd. De betrokken bewoners laten daarmee duidelijk horen het niet eens te zijn met de sloopplannen. "Het is een pracht woning. Er mankeert niets aan." was een veel gehoorde reactie. De bewoners waren zeer bereid om al in dit vroege stadium bezwaar aan te tekenen. "Hebben wij er ook zelf nog iets over te zeggen?" en "Ik begrijp het niet, maar wat kun je er aan doen?"

Lees verder
26 juni 2009

ACTIE: SLOPEN? BEZOPEN!

De SP roept dezer dagen de bewoners van 'sloopwoningen' op hun stem te laten horen. Donderdag 2 juli besluit de gemeenteraad over het prestatiecontract met Woonwijze. Daarin is een een vernieuwingsopgave van 400 woningen opgenomen. Onderdeel van die vernieuwing vormen de eerder (voorjaar 2008) door Woonwijze aangekondigde sloopplannen van ongeveer 300 woningen. SP-fractievoorzitter Henri Swinkels: "Het prestatiecontract rept niet expliciet over slopen, maar het zet de deur voor de sloopplannen wel al op een kier."

Onlangs sprak de SP al flink wat bewoners van woningen die op de nominatie staan gesloopt te worden. Daarbij bleek dat een groot deel de sloop helemaal niet ziet zitten. Renovatie of groot onderhoud volstaat volgens hen. Alvorens de deur al dan niet op een kier te zetten vraagt de SP de bewoners nu per brief hun stem te laten horen. Vandaag en morgen worden de brieven bezorgd op zo'n 230 adressen. Gezien de behandeling in de gemeenteraad moeten de bewoners snel reageren. Op 2 juli maakt de SP de balans op.

Lees verder
21 april 2009

Opmerkingen omwonenden meegenomen in bouwplan Van Voorst tot Voorststraat

bouwplan van voorst tot voorststraat
De gemeenteraad beslist komende periode over het bouwplan op de locatie van de voormalige basisschool de Groene Beuk aan de van Voorst tot Voorststraat 4-6. De omwonenden reageren bij monde van de nieuwe Stichting Pleinvrees voorzichtig positief: “We zien dat er is bewogen ten opzichte van het vorige bouwplan, en dat een aantal van onze opmerkingen lijken te zijn meegenomen in het nieuwe plan.” In het bouwplan van woningcorporatie Woonwijze blijft het Versterplein ongemoeid, blijven massa en bouwhoogte beperkt, geschied parkeren grotendeels op eigen terrein (half verdiepte parkeerkelder) en er is zelfs ruimte voor een kinderdagverblijf in de bestaande schoolwoning. Wel moet er een moeraseik wijken voor het plan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier