h

Wonen

15 maart 2009

Gaat Woonwijze minder woningen slopen?

"Ruzie SP en Woonwijze over sloop" kopt het Brabants Dagblad in de zaterdageditie. Die uitspraak doet het Brabants Dagblad naar aanleiding van een persbericht van deze Vughtse woningbouwcorporatie. Woonwijze-directeur Gerard Velthuizen 'betreurt' daarin de enquête-actie van de SP. Die conclusie trekt Woonwijze echter zonder ook maar enig contact met de SP-Vught. Sterker nog: we kennen zelfs de inhoud van het persbericht niet. Zo kan het gebeuren dat we in de krant moeten lezen dat we ruzie hebben. Al met al niet een vorm van 'handig' communiceren.
Zo zaait men juist de onrust die men zegt te willen voorkomen. Neem de verwarring over het aantal te slopen woningen. De SP heeft het over ongeveer 40 woningen die binnen nu en vijf jaar (inmiddels vier jaar) gesloopt gaan worden. Velthuizen zegt er de komende jaren 25 te slopen en suggereert dat de SP bewoners bezoekt wier woningen helemaal niet gesloopt worden. Dat is opmerkelijk. We gebruiken immers een opgave van Woonwijze zelf. Als we de Woonwijze-directeur aan zijn woord mogen houden zouden maar liefst 24 bestaande woningen van de lijst gespaard worden! Dat lijkt ons pure winst!
molenstraat
Acht woningen aan de Molenstraat die op de slooplijst van Woonwijze staan.

Lees verder
12 maart 2009

SP in gesprek met bewoners 'sloopwoningen'

Michiel de Ruyterweg
Wonen in een woning die gesloopt gaat worden! Wat houd je als bewoner dan bezig? Wat vinden bewoners zelf van die sloopplannen? Met die vraag bezoekt de SP de komende weken - steeds op woensdagavond - bewoners van woningen die op termijn gesloopt dreigen te gaan worden. Allereerst de bewoners van zo'n 40 woningen waarvoor binnen nu en vier jaar sloop dreigt. Gisterenavond, woensdag 11 maart, vond de aftrap plaats. De SP voerde gesprekken met bewoners aan de Michiel de Ruyterweg in Vught en aan de Loverensestraat te Cromvoirt.

Lees verder
30 juni 2008

Woonwijze komt Molenwijk tegemoet


In de "Molenwijk" (Molenakker, Molenhei, Molenrijnselaan) begint Woonwijze dit najaar met het groot onderhoud. Bij aanvang leek Woonwijze de voorzieningen voor energiebesparing te beperken tot alleen dubbel glas op de beneden verdieping. De bewoners toonden zich verontwaardigd en drongen aan op verdere isolatie en een HR-ketel. Het rumoer liep daarbij soms hoog op. Onze fractievoorzitter Henri Swinkels riep in zijn weblog van 17 maart de bewoners op Woonwijze vooral de kans te geven met een goed voorstel te komen. Dat blijkt nu een goed advies. Woonwijze heeft inmiddels extra isolerende maatregelen voorgesteld en het aanbod gedaan om tegen een eenmalige vergoeding van 300 euro een HR-ketel te plaatsen. Daarmee komt Woonwijze deels tegemoet aan de wensen van de bewoners!

Lees verder
25 april 2008

Oppositie is het spoor kwijt

Het was een treurige toestand in de raadsvergadering van 24 april. De oppositie blijkt het spoor van inspraak volledig kwijt. Welke partij haalt het in zijn hoofd om, terwijl we als raad gaan besluiten over de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten, een amendement in te dienen om deze uitgangspunten onderwerp van inspraak te maken? Ze zijn immers al onderwerp van inspraak! Tenminste als we als raad deze inspraak reacties betrekken bij de besluitvorming in de raad. En dat is nu juist wat de oppositie weer niet deed. De SP kwalificeerde dit als het ontbreken van een politieke ruggengraat. Hetgeen direct weer werd aangegrepen om over die kwalificatie te komen spreken. Weer geen inhoud dus. De oppositie deed de belangstellende omwonenden dan ook zeer tekort. In plaats van daadwerkelijk voor hun belangen op te komen en deze te betrekken in het te nemen besluit (want dat is inspraak), verspreiden ze slechts een misleidende klachtenregen over inspraak en participatie.

Lees verder
8 april 2008

Genoeg sociale woningen?

Vraag het de jongeren die een goedkope sociale huurwoning of appartement in Vught zoeken. Maar ook woningzoekenden, alleenstaanden of (een ouder) gezinnen, die bij hun keus afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Zij hebben niet de ervaring dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. De wachttijd is zo'n 5 tot 7 jaar!

Lees verder
13 maart 2008

Sloopplannen Woonwijze zijn klap in het gezicht SP

De SP-Vught heeft met verbazing kennis genomen van de sloopplannen van Woonwijze. Maar liefst 300 woningen moeten er de komende tien jaar aan geloven. Woningen waar volgens Woonwijze weinig vraag naar is of niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar is er weinig vraag naar eengezinswoningen met een tuintje? Niet als het een fatsoenlijke woning betreft die tijdig onderhouden is en voor een redelijke prijs te huur is. Wel als er al jaren niet meer in geïnvesteerd is. Om diezelfde reden kan nu geconstateerd worden dat woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het betekent vooral dat ze niet tijdig zijn aangepast en gerenoveerd. De SP constateert het mogelijke verlies van een groot aantal relatief goedkope huurwoningen, waarvoor weer duurdere woningen terugkomen. In een tijd dat er met veel moeite gewerkt wordt om de nodige woningen te realiseren voor jongeren en starters (sociale huur en koop) voelt het als klap in het gezicht als een belangrijke woningbouwcooperatie in Vught die woningen juist masaal sloopt.

Lees verder
7 maart 2008

Planning woningbouw bedroevend


De meerjaren planning (MJP) woningbouw toont een schrikbarend beeld over het aantal te realiseren goedkope huur en koopwoningen. Ondanks het bestuursakkoord waarin is afgesproken juist deze catagorie woningen met voorrang te realiseren worden de toch al spaarzame hoeveelheid goedkope woningen in het nieuwe MJP ook nog grotendeels naar 2011 geschoven. Dat wringt met de beoogde snelheid in het bestuursakkoord. Er moet dus wat de SP betreft een tandje bij geschakeld worden om jongeren en starters een kans te geven op een betaalbare woning in Vught.

Lees verder

Pagina's

U bent hier