h
18 januari 2014

Sadet Karabulut in:

Zondag 19 januari is er weer een politiek café de Slimme Prik (in de 's Limmerick, Vliertstraat 1 te Vught). Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur. Het programma eindigt om 16.00 uur. Tweede-kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Sjoerd Potters (VVD) debatteren er over de overheveling van zorgtaken, werk en inkomen naar gemeenten.

Lees verder
18 januari 2014

College stemt voor in ledenraadpleging VNG

Een meerderheid van de gemeenten in Nederland kan niet akkoord gaan met de decentralisatieplannen voor de zorg in hun huidige vorm. Een ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zien dat 67% tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn heeft gestemd. Opvallend genoeg stemde het college van Vught voor het wetsvoorstel.  Dat gebeurde zonder dat deze reactie vooraf actief is afgestemd met de gemeenteraad. Reden voor de SP om opheldering te vragen aan het college.

Lees verder
17 december 2013

liefdadigheidbelasting (2)

Liefdadigheidsbelasting! Ik was er even vanaf. Ik meende dat er een eerlijke verdeling van de liefdadigheid mee te organiseren was. Maar daar schijnen allerlei haken en ogen aan te zitten. Liefdadigheid is naar het blijkt nu plotseling iets vrijwilligs. Als je dat verplicht is het geen liefdadigheid meer. Dat kan natuurlijk niet.

Lees verder
16 december 2013

Liefdadigheidsbelasting

Beste rijke vrijgevige Vughtenaar.

Lees verder
15 december 2013

VERKIEZINGSPROGRAMMA 100% SOCIAAL

Het SP Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is aangenomen. Een gedegen plan om - ondanks de ongekende bezuinigingen – Vught sociaal en betrokken te houden. Ook de kandidatenlijst is nu formeel. Henri Swinkels is de lijsttrekker, gevolgd door Sjoerd Janssens die ook nu al deel uitmaakt van de SP-fractie. Daarna volgen Tessa Beckman, Peter Kradolfer en Mamoun Yacoub.

Lees verder
8 december 2013

Emile Roemer op SP-avond

Woensdag 11 december is er om 19.30 uur een speciale SP-avond in de Speeldoos in Vught. SP-Vught presenteert en bespreekt er het programma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Uitgenodigd zijn zowel leden, sympathisanten, stemmers en geïnteresseerden. Speciale gast is Emile Roemer, politiek leider van de SP. We spreken met hem over de landelijke politiek, de gevolgen voor gemeenten en hoe je lokaal het verschil kunt maken. Verder is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting.

Lees verder
5 november 2013

College verdoezelt slechte cijfers

Het college komt veren tekort om zichzelf toe te steken. Bij de meerjarenbegroting 2014-2017 kijken ze daarbij alleen naar 2014. Dat is namelijk het laatste jaar waarin Vught nog positieve cijfers laat zien. Daarna zakt Vught fors in de rode cijfers. Over 3 jaar een tekort van bijna 4 miljoen! Het college doet echter alsof de neus bloed en moffelt ondertussen de slechte cijfers weg.

Lees verder
9 oktober 2013

ongefundeerd optimisme

  Het Vughtse college pakt bij de laatste begroting nog even flink uit om zich positief te profileren. Het kan niet op. Het college durft zelfs te beweren "dat zo goed als alles wat de Vughtse burger beloofd is in het coalitieakkoord ook is ingelost." Met even groot gemak ziet het college de oplevering van royale woningen in De Koepel als een "zichtbaar resultaat".  En nog een bewering van het college: "Ook de cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie naar 'Ja-gemeente' verloopt succesvol, zo wordt bevestigd door het onderzoek 'Waarstaatjegemeente'." Op al deze beweringen valt heel wat af te dingen.

Lees verder
6 oktober 2013

Goede Raad (2)

Een wonderlijk verhaal van Suzanne Otters van de VVD afgelopen donderdag in de commissie Ruimte. Zij pleitte voor zo weinig mogelijk obstakels op de weg. Geen drempels, geen rotondes en vooral geen eenrichtingsverkeer!

Lees verder
2 oktober 2013

voorstel Verordening Winkeltijden Vught rammelt

Neem  eens de moeite om het voorstel Verordening Winkeltijden Vught 2014 te lezen. Vraag je vervolgens eens af hoe het college tot dit voorstel is gekomen. Welke belangen zijn er afgewogen? En geeft het college er ergens blijk van de consequenties van hun voorstel te overzien? U zoekt tevergeefs naar antwoorden. Dit college is duidelijk over één nacht ijs gegaan.

Lees verder

Pagina's