h
7 november 2014

Sociaal Innovatiefonds voor opbouwen wijk- en buurtnetwerken.

Een sociaal innovatiefonds voor het opbouwen van informele zorg-netwerken in Vught. Dit voorstel deed de SP-fractie bij behandeling van de begroting. Het fonds moet lokale initiatieven in de Vughtse samenleving ondersteunen, waarmee wijk- of buurtnetwerken worden opgebouwd. Voor de SP in Vught vormen deze netwerken de basis om hulp, zorg en ondersteuning goed te organiseren.

Lees verder
8 oktober 2014

Open brief aan Vughts college

Vandaag stuurde de SP, samen met de PvdA-Groenlinks en het CDA, een open brief aan het college. Het college komt andermaal hun afspraak niet na om de voltallige gemeenteraad tijdig en volledig te informeren. Nu laat het collegeprogramma op zich wachten. Het is een weinig subtiele manier om de oppositie - juist voor behandeling van de begroting - op achterstand te zetten.  Lees hier de brief.

Lees verder
11 juli 2014

Koppeling subsidie bieb aan Petruskerk volstrekt misplaatst

“Het Vughtse college reageert hier ongepast” zegt SP fractievoorzitter Henri Swinkels. Nadat bekend werd dat bibliotheek De Meierij uit het project van de Petruskerk stapt, zint het Vughtse college op een reactie. Maar met de maatregelen die vandaag werden aangekondigd is het echter een regelrechte tegenaanval. “Ik schaam me voor deze handelswijze”, aldus Henri Swinkels. “Kinderachtig: als de Bieb niet doet wat wij zeggen, zullen we ze wel eens laten zien wie hier de baas is.”

Lees verder
25 juni 2014

Vught vrij van armoede

Vught staat bekend om zijn grote villa's, landhuizen en hoge percentage miljonairs (3%). Het merendeel van de inwoners zit er aardig warmpjes bij. De gemiddelde Vughtenaar heeft zo'n € 5.000,- per jaar meer te besteden dan de gemiddelde Nederlander. Vught is daarmee een van de meer welgestelde gemeenten in een van de rijkste landen van de wereld.

Lees verder
19 juni 2014

Steunt Vught oprichting regionale BV?

De regio Noord Oost Brabant (wie dat ook precies mogen zijn) wil zichzelf dolgraag op 'de kaart zetten'. Daarom is het initiatief genomen tot een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. Vandaag beslist de gemeenteraad of zij de gekozen vorm, waaronder een BV, de juiste vinden. De SP vroeg naar de statuten op van deze Agrifood Capital BV. Die statuten gaven volop redenen om hier onmiddelijk mee te stoppen.

Lees verder
16 mei 2014

Coalitie presenteert bestuursakkoord

De Vughtse coalitiepartijen zijn ingenomen met het nieuwe bestuursakkoord. Stuk voor stuk zien ze het eigen verkiezings- programma als de rode lijn in dit akkoord. Het kan dan ook niet op. Deze coalitie noemt geen concrete besparingen of bezuinigingen, zegt alle voorzieningen op peil te houden en zorgt evengoed dat niemand tussen wal en schip valt. Ook de ozb wordt niet verhoogd. Dat wil zeggen, tenzij dat nodig is voor de N65 en het verdiepte spoor. Maar geen woord over het oplopende tekort op de Vughtse begroting (in 2017 staat Vught nu 1,9 miljoen in het rood), het dreigend verlies op project de Koepel en teruglopende rijksbijdragen. Pas als je doorvraagt blijkt dat de coalitie ook niet echt van plan is om de burgers tegemoet te komen die door het kabinetsbeleid minder inkomen, zorg, begeleiding of hulp krijgen. De belofte van op peil blijvende voorzieningen betekent in de praktijk dat iedereen vooral zichzelf moet zien te redden. De coalitie wenst zich een terugtredende overheid en steekt daarbij bij voorbaat de kop in het zand. Struisvogelpolitiek!

 

Voor de grove doorrekening en de financiële effecten volgt hier een nieuw rekenwonder. Dat wordt dan tevens Rekenwonder 12.

Lees verder
9 mei 2014

Vught & Europa

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie, maar natuurlijk ook over de toekomst
van ….Vught!

Lees verder
18 april 2014

Nieuwe coalitie = oude coalitie

De coalitie is bekend. Alles hing erom of de VVD een voor GB en D66 acceptabele wethouderskandidaat kon leveren. De huidige wethouder, Peter van de Wiel, was dat in iedere geval niet. Maar Saskia Heijboer, nog maar net afscheid genomen als raadslid, is dat blijkbaar wel. En nu de poppetjes bekend zijn is er een coalitie. Het bestuursakkoord volgt vanzelf omdat de partijen het van groter belang vinden wie het gaan doen, dan wat ze gaan doen.

Lees verder
12 april 2014

Coalitievorming: geen gesprek met SP?

Het werk van verkenner Paul van der Bijl zit er op. In zijn eindverslag stelt hij dat er "diverse mogelijkheden openstaan" en benoemt ook een mogelijkheid om met de SP in zee te gaan. De SP is een van de winnaars van de afgelopen verkiezingen, al resulteerde dat niet in een extra zetel. Maar als we het Brabants Dagblad mogen geloven ligt een gesprek met de SP voor lijsttrekker en formateur Van Woesik niet voor de hand. Dat kan natuurlijk, al roept het wel vragen op.

Lees verder
6 april 2014

Verdiept spoor? Komende maanden erop of eronder!

De komende maanden wordt het spannend. Het nationale belang van een intesiever gebruik van het spoor door Vught, moet gepaard gaan met een leefbare oplossing voor de overlast die daardoor ontstaat. Maar vooralsnog doet het kabinet geen toezeggingen over de financiering van een verdiepte ligging, laat staan over de lengte daarvan. Toch is die toezegging wel nodig voordat de provincie Noord-Brabant ook een bijdrage wil overwegen. De Vughtse SP fractievoorzitter Henri Swinkels sprak hier afgelopen week over met de statenfractie van de SP (hier met SP statenlid Willemieke Arts, woordvoerder infra) om zo de belangen van de Vughtenaren nog eens uitvoerig onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Pagina's