h
6 december 2015

Het verdiepte spoor in Vught.

Foto: SP / Afbeelding Ouderenjournaal

De Gemeenetraad van Vught heeft op 2 december 2015 het college van B&W geadviseerd om te kiezen voor variant V3. Overwegingen om daarvoor te kiezen zijn:

Lees verder
9 september 2015

MAAK KENNIS MET KANDIDAAT-VOORZITTERS RON MEYER EN SHARON GESTHUIZEN

Twee kandidaten hebben zich bij het partijbestuur gemeld om Jan Marijnissen op te volgen als voorzitter van de SP. Het XXI SP-congres zal de voorzitter op 28 november aanstaande kiezen. Ron Meyer en Sharon Gesthuizen introduceren zichzelf.

Lees verder
12 mei 2015

Na 2 jaar alsnog onderzoek

Al in 2013 vroeg de SP per motie om een onderzoek naar de behoefte aan huishoudelijke hulp in Vught om zo een inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden tot maatwerk. Maar ook toen was al gaande wat nu gebruikelijk is: SP voorstellen niet
steunen, maar uiteindelijk (al is het na twee jaar) wel uitvoeren. Zo laat het college nu alsnog zo'n onderzoek uitvoeren.

Lees verder
11 mei 2015

Teken de petitie 'Red de zorg'!

Foto: SP

Bij de FNV loopt een petitie tegen de afbraak van de zorg. De SP steunt dit initiatief. Steunt u deze actie ook?

Lees verder
10 mei 2015

Nieuwe SP-fractie: Sjoerd Janssens en Tessa Beckman

Foto: SP

Na het vertrek van de Vughtse SP fractievoorzitter Henri Swinkels als bestuurder in de provincie Noord Brabant zijn het bestuur en de fractie van de SP bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Tessa Beckman positief
gereageerd op het verzoek om de plaats van Henri Swinkels in de gemeenteraad van Vught op te vullen. Sjoerd Janssens, die samen met Henri Swinkels al in de gemeenteraad zat, neemt het fractievoorzitterschap over.

Lees verder
10 mei 2015

Henri Swinkels kandidaat voor provinciebestuur

Foto: foto: Erwin Vrensen

 De Vughtse SP fractievoorzitter Henri Swinkels wordt naar alle waarschijnlijkheid de 2e SP bestuurder in de provincie Noord Brabant. Als de coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA tot een akkoord komt en de SP-leden uit Brabant hun instemming geven, dan volgt zijn benoeming al binnen enkele weken. Samen met zittend SP gedeputeerde Johan van den Hout zal hij dan zitting nemen in het nieuwe provinciebestuur. Met de stap naar het provinciebestuur verlaat Henri Swinkels na ruim 9 jaar de gemeenteraad van Vught.

Lees verder
24 april 2015

SP voorstel cultuureducatie verworpen (Maar wel uitgevoerd)

Een wonderbaarlijk teleurstellende ontknoping van het debat over voortzetting van de cultuureducatie in Vught. Hoewel de diverse fractiewoordvoerders in de raad het SP voorstel inhoudelijk wel konden onderschrijven, stemde de voltallige coalitie uiteindelijk tegen. De reden? Toine van de ven (PvdA/GL) sprak uit wat anderen alleen maar dachten: “Ik hoop dat u niet tegen stemt alleen omdat het van de SP komt”. De SP fractie constateert dat wederom een SP-voorstel wordt verworpen dat vervolgens wel gewoon door het college zal worden uitgevoerd.

Lees verder
23 april 2015

Zondag 31 mei 2015: SP-Ledendag in Burgers' Zoo

Foto: SP

Op zondag 31 mei zijn SP-leden met partner en kinderen van harte
welkom bij de ledendag van de SP. Dit jaar wordt deze gehouden in Burgers' Zoo in Arnhem.

Lees verder
10 april 2015

SP plan voor behoud cultuureducatie Vught

Vele leerlingen en hun ouders. Maar ook docenten, harmonie en fanfare vragen zich af hoe het verder gaat met hun muziek-, dans- en theaterlessen in Vught. Het college van Vught beëindigt op 1 juli het contract met MIK, de organisatie die in Vught cultuureducatie verzorgt, maar hoe het daarna verder moet is nog onduidelijk. Haast is geboden want in mei starten campagnes voor het volgende seizoen. Dan moet duidelijk zijn wat het aanbod en welke tarieven gehanteerd gaan worden. Toch ontbreekt tot nu een plan van het Vughtse college. Reden voor de SP fractie om dan maar zelf een voorstel in te dienen.

Lees verder
20 maart 2015

SP Motie huishoudelijk hulp

Een wonderlijke discussie over de SP motie over huishoudelijke hulp. Als laatste punt op de agenda. Het college ontrade bij monde van wethouder Saskia Heijboer de motie, maar zei vervolgens er wel al mee bezig te zijn. De coalitiepartijen hadden allerlei onwaarschijnlijke redeneringen om het voorstel niet te steunen. De SP concludeerde dat het de zoveelst SP motie was die niet werd gesteund, maar wel zal worden uitgevoerd.

Lees verder

Pagina's