h
24 april 2020

Burgerinitiatief N65 Duurzaam

Foto: SP

De leefbaarheid in Vught staat onder druk. Een groot deel wordt veroorzaakt door de N65. Luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, de splitsing van Vught in noord en zuid enz. Al jaren is de politiek in Vught daarom bezig om de aanwezigheid van de N65 in Vught aan te passen. De SP staat positief tegenover het idee dat de N65 aangepast moet worden. En dat de aanpassing niet gratis zal zijn? Ook dat beseft de SP.

Lees verder
17 april 2020

Cromvoirt verdient beter

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 16 april is renovering van de Battle Axe in Cromvoirt aan de orde geweest. Dit markante gemeenschapshuis is een belangrijk ontmoetingspunt en gemeenschappelijke voorziening in Cromvoirt. Het college beschikte toevallig over nog wat geld dat dit jaar besteed moest worden en deed daarom het voorstel om het gemeenschapshuis in Cromvoirt te renoveren. De SP heeft besloten tegen te moeten stemmen.
Laten we helder zijn: Vanzelfsprekend vindt de SP dat de inwoners van Cromvoirt recht hebben op een goed en veilig gemeenschapsgebouw. Daar mag van ons ook (flink wat) geld naartoe. Maar dan structureel zodat Cromvoirt te allen tijde over een goed dorpshuis beschikt en niet eens in de 36 jaar als het college ergens nog geld in een oude sok heeft.

Lees verder
11 april 2020

Neem inwoners van Vught serieus en stel de besluitvorming over de N65 uit

Foto: SP

De voltallige oppositie (SP, D66 en het CDA) in de gemeenteraad van Vught vindt het onaanvaardbaar dat de cruciale besluitvorming over de aanpak van de N65 in uitgeklede vorm plaatsvindt. Maar liefst 125 mensen hebben bezwaar gemaakt en door de coronacrisis wordt hun inspraak belemmerd. Daarom hebben D66, SP en CDA de afgelopen weken achter de schermen geprobeerd de behandeling uit te stellen. Zonder resultaat: de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD willen dat de besluitvorming moet doorgaan, corona of geen corona.

Lees verder
4 maart 2020

Oppositie Vught wil aanpassing bouwplan De Braacken

Foto: SP
De fracties van D66, SP en CDA hebben het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om het bouwplan bij De Braacken te heroverwegen. Het plan voor de bouw van villa’s op het terrein van het voormalige verzorgingshuis aan de Loyolalaan sluit niet aan bij de bouwbehoefte in Vught en beschadigt onnodig natuur. De oppositiepartijen vragen daarom om opnieuw met de ontwikkelaar aan tafel te gaan en het plan aan te passen. Bij een eerdere informatieavond bleek de ontwikkelaar open te staan voor de bouw van andere woningen.Lees verder
1 maart 2020

Terugblik op de eerste editie van “Showcialisme”

Foto: SP

Op een toegankelijke manier kennismaken met socialisme. Dat is de inzet van de avonden die de SP-Vught organiseert onder de titel “Showcialsme”. Woensdagavond 22 januari vond de eerste editie van “Showcialisme” plaats in Café Oud Zuid (Marktveld 8 in Vught). En hierbij doken we vooral in de geschiedenis van het socialisme. De startvraag “Bij wie of wat begon het socialisme?” leverde al meteen een verrassend antwoord op: Jezus Christus. En, hoewel dat ook meteen discussie opriep, bleek dat helemaal niet zo’n vreemde gedachte.

Lees verder
16 februari 2020

SHOWCIALISME EEN SUCCES

Foto: SP

In januari was het avondje Showcialisme een succes te noemen en dat vraagt om een vervolgavond. Jeroen Heefer heeft in een paar dagen een speciale lied geschreven voor deze SP avond. Luister naar dit lied in onderstaand fimpje. De tekst van het lied kunt u onder het filmpje vinden.

Lees verder
10 januari 2020

SHOWCIALISME

Foto: SP
Lees verder
14 november 2019

Algemene ledenvergadering SP Vught

Woensdag 20 november is er een algemene ledenvergadering van 19.30 tot 22.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Lees verder
2 november 2019

Stille tocht foto-impressie

Foto: SP

Pagina's