h
14 oktober 2019

teken nu de petitie Wij willen die vent weg

Lees verder
1 oktober 2019

Komt de kindergelden (Klijnsma-gelden) ook terecht bij de kinderen?

Foto: SP

Door de fractie SP zijn op 18 juni 2019 vragen gesteld met betrekking tot de inzet van de Klijnsma-gelden. Het geld komt in Vught niet volledig terecht bij de kinderen maar voor een groot deel voor het inhuren van een externe kracht (waarom extern?). De SP in Vught vindt dat het geld gebruikt moet worden waarvoor het bestemd is: een extraatje voor de kinderen in Vught die in armoede leven. Lees de vragen van de SP en het antwoord van B&W.

Lees verder
24 september 2019

Ingezonden brief: De jacht op de Jagersboschlaan is geopend

Foto: SP

PvdaGroenlinks, Gemeentebelangen en VVD in Vught zijn ervan overtuigd dat het verharden en openstellen van de Jagersboschlaan de best mogelijke oplossing is voor een niet bestaand probleem en het ‘algemeen belang’ het beste dient.
Deze coalitie durft zelfs te beweren dat de Provincie de kwaaie pier is. De provincie wil namelijk geen parallelweg langs de rijksweg N65 maar een snelfietsroute Tilburg-Den Bosch en streeft ernaar om auto- en fietsverkeer zo veel mogelijk te scheiden. Blijkbaar is het mengen van fiets- en autoverkeer op de Jagersboschlaan, geen enkel probleem, alhoewel op die laan nauwelijks ruimte is. Of schuift men de schuld af op Rijkswaterstaat? Het is namelijk wethouder Van Woesik die weigerde om de provincie te vragen een onderzoek te doen naar een ander snelfietstraject.

Lees verder
19 september 2019

verkeersbesluit openstelling van de Jagersboschlaan, de SP stelt vragen

Foto: SP
De SP-fractie heeft kennisgenomen van het bericht in het Klaverblad van 18 september, waarin het college aankondigt het verkeersbesluit te hebben genomen dat nodig is om de openstelling van de Jagersboschlaan, mogelijk te maken. Met dit bericht laat het college weten te volharden in het - voor vele Vughtenaren volkomen onbegrijpelijke collegebesluit - om de Jagersboschlaan open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.
Lees verder
24 juli 2019

Asbest op het Cromvoirtsepad! De SP stelt vragen

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente Vught een onderzoek laten verrichten naar het puin waarmee het Cromvoirtsepad onlangs is verhard. Uit dat onderzoek blijkt dat het puin asbest bevat, volgens diverse media. De berichtgeving meldt dat een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat het puingranulaat bestond uit gebroken bouwpuin en dat de leverancier een productcertificaat heeft overlegd waardoor er geen aanleiding was om de kwaliteit in twijfel te trekken. Inmiddels is blijkbaar geconstateerd dat er inderdaad asbest ligt en dat er momenteel gewacht wordt op het advies van de Omgevingsdienst.

Lees verder
16 juli 2019

N65 problemen voor vught

Foto: SP

De aanpak van de N65 wordt gepresenteerd als een wondermedicijn voor de files op de N65. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat die oplossing de Vughtse gemeenschap erg veel geld gaat kosten en dat de verkeersdruk in de Vughtse straten ernstig gaat toenemen.

Lees verder
11 juli 2019

De Speeldoos: antwoord op de gestelde vragen aan B&W

Foto: Theater de Speeldoos Vught / Theater de Speeldoos Vught

De SP heeft de volgende vragen gesteld en antwoorden gekregen.

Lees verder
9 juli 2019

veel nieuws in vught

Foto: SP

Er zijn veel actuele onderwerpen in Vught, hierbij een overzicht. Wij willen die vent weg, de Speeldoos, het begrotingstekort, interview met Suzanne en onze nieuwe raadslid Kees van den Elzen en tenslotte de motie van wantrouwen.

Lees verder

Pagina's