h
10 april 2015

SP plan voor behoud cultuureducatie Vught

Vele leerlingen en hun ouders. Maar ook docenten, harmonie en fanfare vragen zich af hoe het verder gaat met hun muziek-, dans- en theaterlessen in Vught. Het college van Vught beëindigt op 1 juli het contract met MIK, de organisatie die in Vught cultuureducatie verzorgt, maar hoe het daarna verder moet is nog onduidelijk. Haast is geboden want in mei starten campagnes voor het volgende seizoen. Dan moet duidelijk zijn wat het aanbod en welke tarieven gehanteerd gaan worden. Toch ontbreekt tot nu een plan van het Vughtse college. Reden voor de SP fractie om dan maar zelf een voorstel in te dienen.

Lees verder
20 maart 2015

SP Motie huishoudelijk hulp

Een wonderlijke discussie over de SP motie over huishoudelijke hulp. Als laatste punt op de agenda. Het college ontrade bij monde van wethouder Saskia Heijboer de motie, maar zei vervolgens er wel al mee bezig te zijn. De coalitiepartijen hadden allerlei onwaarschijnlijke redeneringen om het voorstel niet te steunen. De SP concludeerde dat het de zoveelst SP motie was die niet werd gesteund, maar wel zal worden uitgevoerd.

Lees verder
20 maart 2015

Petitie help de huishoudelijke hulp

Foto: SP
Een delegatie van oud medewerkers van het failliete Pantein-Vivent boden donderdag
een petitie aan, aan wethouder Heijboer (VVD). 500 handtekeningen van medewerkers, cliënten en hun mantelzorgers die hun steun uitspraken voor een beter salaris voor huishoudelijke hulpen, behoud van uren en opgebouwde rechten.
Lees verder
6 maart 2015

Gemeenteraad akkoord met 16,7 miljoen voor verdiept spoor

Foto: geen

Een "historisch" besluit werd het genoemd. Donderdagavond 5 maart ging de gemeenteraad van Vught unananiem akkoord met de bestuurovereenkomst PHS. Vught belooft daarbij minimaal 16,7 miljoen bij te dragen aan het aanleggen van een verdiept spoor en ongelijkvloerse kruising met de Wolfskamerweg. De SP onderschrijft het belang voor Vught, maar de prijs die Vught moet betalen kan wel eens een maatje te groot zijn.

Lees verder
22 januari 2015

Twee bussen onderweg naar Den Haag

Vanavond tegen vijf uur zijn twee bussen met Pantein-Vivent medewerkers vanuit Vught vertrokken naar Den Haag. Daar worden ze opgevangen bij de SP Tweede kamerfractie. Ze ontmoeten er Staatssecretaris van Rijn en wonen een debat bij over de thuiszorg, de gevolgen en wat er aan gedaan moet worden.

Lees verder
20 januari 2015

Het resultaat telt

Foto: onbekend / oude vrouw

Het college van Vught besloot vanmiddag om in Vught cliënten van het failliete Pantein-Vivent met hun huishoudelijke hulpen over te laten nemen door de andere aanbieders van
huishoudelijke hulp in Vught: Vughterstede en IVT. Daaraan wordt toegevoegd "reserve-aanbieder" T-Zorg. Binnenkort wordt er een banenmarkt georganiseerd en kunnen cliënten en medewerkers de overstap regelen.

Lees verder
20 januari 2015

Coalitie Vught weigert behoud werkgelegenheid huishoudelijke hulp

Foto: onbekend / onbekend

Meneer Verbeek, bijna 89 en oprichter van Ouderen Samen, drong er zondag bij de SP-fractie op aan om vooral de huishoudelijke hulpen goed te blijven belonen. Zij verdienen meer waardering dan een hongerloon en dreigen nu het slachtoffer te worden van het faillissement van Pantein-Vivent. Deze oproep bracht fractie-voorzitter Henri Swinkels aan het gegin van het spoeddebat persoonlijk over aan de gemeenteraad van Vught. Maar deze weigerde uiteindelijk het college een maximale inspanning te vragen. Van de coalitie hoeft het college niet echt aan de bak om werkgelegenheid te behouden. De VVD-woordvoerster: “Als je met de tarieven niet uit de voeten kunt, moet je je niet inschrijven”. Helaas hoeven bij de Vughtse coalitie, medewerkers van Pantein-Vivent niet te rekenen op sympathie. In Vught wordt het slikken of stikken.

Lees verder
18 januari 2015

SP zet in op gemeentelijke basisvoorziening huishoudelijke hulp.

De buurt als schaal van de toekomst.
De SP ziet kleinschaligheid als antwoord op de toenemende marktwerking, privatisering en individualisering. Maandagavond in de extra raadsvergadering naar aanleiding van het faillissement van Pantein-Vivent dringen de SP-fracties in zowel Vught, Veghel als Schijndel aan op een meer kleinschalige organisatie van de huishoudelijke hulp. Wat de SP-ers betreft organiseert de gemeente straks zelf de huis-houdelijke hulp. Het bespaart op overhead-kosten, kent geen bizarre topinkomens, garandeert hulp aan iedereen die het behoeft en biedt de huishoudelijke hulp een fatsoenlijk loon.

Lees verder
16 januari 2015

Spoeddebat faillissement Pantein-Vivent

De SP heeft een spoeddebat aangevraagd over het faillissement van de Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent.  Maandagavond om 20.00 uur vindt dit spoeddebat plaats in het Raad- huis van Vught. De gemeenteraad kan zich dan uitspreken over de rol van de gemeente bij het garanderen van huishoudelijke hulp en het voldoende waarderen en betalen van huishoudelijke hulpen.

Lees verder
12 december 2014

College neemt vier SP-voorstellen over

Foto: Henri Swinkels / logo SP met 4

Vier voorstellen:

Lees verder

Pagina's