h
3 juli 2019

DE SPEELDOOS EEN SPEELBAL VAN B&W? DE SP STELT VRAGEN!

Foto: Theater de Speeldoos Vught / Theater de Speeldoos Vught

Afgelopen week verscheen er een uitgebreide terugblik van Hans Kraaijeveld op zijn interimperiode als directeur van theater De Speeldoos op de site van Aridion (aridion.nl). De terugblik gaat over de periode van 2 november 2018 tot 18 april 2019 en alhoewel de sfeer van het verhaal nogal wrang is; wanneer de emotie eruit wordt gehaald, blijven er toch ook wel een aantal vragen open staan. Dat was reden voor de Vughtse SP-fractie om die vragen schriftelijk aan het college te stellen, “want, gedane zaken nemen weliswaar geen keer, maar het relaas schetst toch een handelswijze van (leden van) het college die op z'n minst de wenkbrauwen doet fronzen.

Lees verder
30 juni 2019

Vught moet bezuinigen

Foto: SP

Vught moet bezuinigen. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 1,6 miljoen euro, blijkt uit de kadernota 2019-2023. Verschillende partijen deden wat suggesties. Zo ook de SP, lees het volledige artikel in het Brabants Dagblad.
Zie https://digitalekrant.bd.nl/brabantsdagblad/9722/article/925761/34/2/render/?token=8c2ddc5df0920c68e4a0a3e5d1f34a15

Lees verder
16 juni 2019

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

Op 6 juni jl. stond het woningbouwprogramma voor 2019-2020 op de raadsagenda. Dit onderwerp was al in de commissie van 16 mei op de agenda geweest. Die dag zijn ook schriftelijke vragen van D66 door het college beantwoord over het bouwplan (Lunet 5) ter vervanging van het gebouw Schoonveld. Die antwoorden werden tijdens de bespreking in de commissie meegenomen waarbij de fractie van D66 op een vrij confronterende manier het verwijt kreeg spoken te zien.
D66 was ter ore gekomen dat de appartementen van Lunet 5 te koop stonden voor ca. 3 ton terwijl er in die bewuste categorie niet meer dan 250.000 voor gevraagd mocht worden. Het college gaf in de beantwoording aan dat de huizen niet meer dan 250.000 zouden kosten.

Lees verder
18 april 2019

huurders, de gluurverhoging! (geld terug van de belastingdienst?)

De gluurverhoging is een extra huurverhoging voor huurders met een inkomen boven een bepaalde norm. 

Lees verder
11 april 2019

Petitie: Wij willen die vent-weg !

Foto: SP

Bij de komende verbeteringen aan de N65 wordt het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer. Bij de afwikkeling van het lokale verkeer is dat echter niet het geval en voorzien wij gevaarlijke verkeerssituaties.Eén belangrijk knelpunt wordt de geplande ontsluiting van een groot deel van Vught via de Jagersboschlaan, een onverharde weg in een natuurlijke omgeving die nu door veel fietsende scholieren van het Maurick College wordt gebruikt. Ook fietsers die vanuit het centrum richting Cromvoirt en Helvoirt gaan, nemen deze route. Ook veel wandelaars genieten van dit uniek stukje Vught.

Lees verder
29 maart 2019

Petitie: Bouwen in Vught

16 woningen in Vught Noord tegen een echte prijs van 253.000 euro  met daar bovenop een extra verhoging van 35.000 euro, volgens de coalitie betaalbare woningen. Op de locatie Molenven aan de Victorialaan in Vught komen geen sociale huurwoningen maar dure vrije-sectorwoningen.

Lees verder
21 maart 2019

Oproep i.v.m. ontwikkeling van N65 en het spoor

Foto: SP

Nu de plannen rond de N65 en het spoor duidelijker worden, worden ook de gevolgen ervan steeds meer zichtbaar. Een aantal belanghebbenden en betrokkenen hebben al hun zorgen geuit over die gevolgen en willen hierover gaan overleggen zoals bijvoorbeeld bewoners van de Jagersboslaan en de directie van het Maurickcollege.

Lees verder
15 maart 2019

NU SP Overal in Brabant !

Foto: SP

De SP rijdt komend weekend door Brabant, aanstaande zondag komt het busje langs in Vught.  Onze "Henri" is natuurlijk ook van de partij. Leden en geinterreseerden zijn welkom om 09.15 op de Glorieuxlaan. 

Lees verder
14 maart 2019

SP Brabant: proviciale statenverkiezingen

Lees verder

Pagina's