h
23 september 2020

Geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid van Dassenburcht volgens Das&Boom

Foto: SP

Er is een dassenburcht aangetroffen in de omgeving van de Jagersboschlaan. Das&Boom heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de aanwezigheid daarvan. Voor een ingreep als het verharden van de Jagersboschlaan moet daarom nu eerst een natuurtoets verricht worden (Wet natuurbescherming). Vastgesteld moet worden of de ingreep negatieve effecten heeft op flora, fauna en in het bijzonder de aangetroffen bewoonde dassenburcht.

Lees verder
13 september 2020

Prinsjesdag-oproep

Foto: SP

Huurders uit de gemeente Vught voeren in aanloop naar Prinsjesdag actie om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien. Zij maken daarvoor foto’s die op Prinsjesdag op social media gepubliceerd zullen worden.

Lees verder
8 september 2020

DA’S vreemd… (teken de petitie)

Foto: SP

Zoals bekend bestaat er weerstand tegen het plan van de gemeente om de Jagersboschlaan te verharden. Het is een prachtig stukje natuur dat behouden zou moeten blijven. Om het plan voor verharding te onderbouwen heeft de gemeente een zogenaamde QuickScan uit laten voeren: een (erg) beknopt onderzoek naar het dierlijk leven dat in en rond de Jagersboschlaan voorkomt. Het resultaat van deze quickscan zou voor de gemeente een extra argument zijn dat deze laan verhard kan worden zonder dat er te veel natuurlijke schade wordt aangericht. Bekijk hieronder het schitterende filmpje.

Lees verder
2 september 2020

Algemene Ledenvergadering

Foto: SP

Er is een algemene ledenvergadering op woensdag 9 september in Vught. Vanwege Corona willen we graag weten hoeveel leden er komen. Aanmelden kan bij Gerda van Veghel gerdavanveghel@ziggo.nl. We vragen je om ter plaatse de coronaregels op te volgen.

Lees verder
2 september 2020

Proces-verbaal uitspraak Jagersboschlaan

De voorzieningenrechter heeft de gemeente flink teruggefloten. Alle gronden die zij aanvoeren werden afgewezen. U kunt de uitspraak van de rechter teruglezen.

Lees verder
26 augustus 2020

Gemeente Vught mag Jagerboschlaan (nog) niet verharden.

Foto: SP en Creative Cpmmons

Vught moet wachten met de bestrating van de Jagersboschlaan totdat er uitspraak is gedaan over de beroepsschriften tegen die verharding. Dat heeft de rechtbank dinsdag uitgesproken aan het eind van de zitting over alle bezwaren. De rechtbank probeert de uitspraak binnen zes weken te doen. Bron: https://www.vught.nu/jagersboschlaan-mag-nog-niet-verhard/ Zie ook: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/gemeente-vught-mag-jagersboschlaan-nog-niet-verharden~a8581e3a/  

Lees verder
23 augustus 2020

Interpellatiedebat overbodig? Ingezonden brieven in Het Klaverblad

Het interpellatiedebat werd door de coalitiepartijen overbodig gevonden. Toch vinden veel Vughtenaren dit niet overbodig, in het Klaverblad van 12 augustus staan twee ingezonden brieven die de moeite waard zijn om te lezen. Deze zijn ook online te lezen hieronder staan de linkjes.

Lees verder
7 augustus 2020

De vinger van de SP

Foto: SP

De opgestoken vinger die de SP heeft gebruikt in de soap rond de Jagersboschlaan, heeft in politieke kringen in Vught voor nogal wat verontwaardiging gezorgd. Tijd voor opheldering dus.

Lees verder
31 juli 2020

Raad Vught moet terugkomen van zomerreces

Alle gemeenteraadsleden van Vught moeten aanstaande dinsdag present zijn bij een interpellatiedebat over de gang van zaken rond het verharden van de Jagersboschlaan. Het debat is door de oppositie aangevraagd ‘tegen wil en dank’, omdat het college tijdens het zomerreces aan de rechter heeft gevraagd om het verbod op het verharden van de Jagersboschlaan op te heffen. ‘Waarom die haast?’

Lees verder
24 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

Foto: SP

Er is het Vughtse gemeentebestuur blijkbaar alles aan gelegen de laatste onverharde weg in de Vughtse bebouwde kom, de Jagersboschlaan, zo spoedig mogelijk te verharden. De omwonenden en belanghebbenden wisten vorige maand nog succesvol bij de voorzieningenrechter deze verharding, althans voorlopig, te voorkomen. Maar hoewel het Vughtse college aangaf die uitspraak te respecteren, vecht zij deze nu alsnog aan met een verzoek aan de rechter om de schorsing ongedaan te maken. Dit is niet in lijn met hetgeen de gemeenteraad is voorgehouden. De SP wil daarover met spoed een debat en roept de gemeenteraad daarom terug van reces.

Lees verder

Pagina's