h
15 november 2020

Filmpje van de campagnedag

Lees verder
14 november 2020

Nabeschouwing verkiezingsdebat 10 november: DE WEEKMARKT

Foto: SP

Tijdens het verkiezingsdebat van 10 november in de Speeldoos kwam de weekmarkt kort aan de orde. Tenminste, dat was de bedoeling. Het duurde iets langer omdat sommige partijen uit wilden leggen waarom de verplaatsing van het Moleneindplein naar het Centrum er nog niet van gekomen was. Hoofdzakelijk volgens PvdA-GL, GB en ook VVD omdat het Centrum er nog niet klaar voor is. Er wordt nog te veel gebouwd en verbouwd. Dat is dus al jaren zo en zal ook nog wel even zo blijven. En daarna moeten ook nog de ondernemers en de inwoners van Vught in de plannen betrokken worden.
D66 meent de beweging van de weekmarkt van Vught Zuid naar het Centrum op gang te hebben gebracht en wijst op een raadsvoorstel van deze partij uit 2016 dat het college verzoekt het een en ander uit te zoeken. 20 raadsleden gingen daarmee akkoord.

Lees verder
13 november 2020

Nabeschouwing verkiezingsdebat: N65 waarom negeert GB/VVD/PvdA-GL de uitkomsten van MKBA?

Foto: SP

Het gedoe rondom de N65 – waar gáát het eigenlijk over? En wie heeft er voordeel van? Op 10 november kwam tijdens het verkiezingsdebat natuurlijk ook de N65 ter sprake. Tot 2018 werkte het voltallige gemeentebestuur samen om een oplossing te vinden voor de gevaarlijke situatie rondom de N65. Maar die eenheid heeft de eindstreep niet gehaald. Een rapport van het ministerie haalde een streep door die gezamenlijkheid.

Lees verder
12 november 2020

Nabeschouwing verkiezingsdebat 10 november: 30 KM

Foto: SP

Het gesprek van de lijsttrekkers op 10 november in de speeldoos handelde ook over het nemen van verkeersmaatregelen om de snelheid van autoverkeer op 30-km straten te verminderen.
Alle partijen waren het erover eens: de snelheid van auto’s die in Vught rijden moet minder. Hierbij meldde D66 bovendien dat zij samen met Veilig Verkeer Cromvoirt een 10-puntenplan hebben opgesteld om in Cromvoirt zelf de situatie te verbeteren. De gemeenteraad is daar in het voorjaar op bezoek geweest en de verkeersveiligheid is daar om te huilen. Zo erg, dat ooit een automobilist zijn raampje naar beneden draaide om een vader die zijn kinderen naar school bracht, te vragen of hij wel besefte hoe gevaarlijk hij bezig was. En de vader liep op de enige weg – zonder stoep - die naar school leidde. Het is dus terecht dat Cromvoirt extra aandacht krijgt; dat geldt wat ons betreft ook voor Helvoirt dat met soortgelijke problemen kampt.

Lees verder
11 november 2020

Nabeschouwing verkiezingsdebat 10 november: WONINGEN!

Foto: SP

Gisteren, 10 november 2020 organiseerde Vught Participeert in samenwerking met Avulo, Studio 073 en De Speeldoos een verkiezingsdebat. 18 november gaan de inwoners van Cromvoirt, Vught en Helvoirt naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen; per 1 januari worden Helvoirt, Cromvoirt en Vught samengevoegd tot één gemeente.
Het debat vond plaats in De Speeldoos maar als gevolg van de coronamaatregelen was het theater leeg. Dat had zijn weerslag op het gesprek want alhoewel de stellingen prikkelend waren, was er nauwelijks echt discussie. De twee uren die de uitzending duurde, werden meer gevuld met verklaringen van de verschillende partijen.

Lees verder
8 november 2020

NOVO3 in gesprek met Dani Smith

Foto: NOVO3

Lees verder
16 oktober 2020

AVULO Interview: verharding Jagersboschlaan Nelly Theunissen en Suzanne van Wiggen

Foto: Avulo

Lees verder
10 oktober 2020

Dani Smith, lijsttrekker van de SP stelt zich voor!

Foto: SP

Goeiedag iedereen!

Lees verder
8 oktober 2020

ALV Verkiezingsprogramma

Foto: SP

Beste SP-leden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt, in november vinden de gemeenteraadsverkiezing plaats. Eerder dan in de rest van het land omdat het deze keer om een zogenaamde herindeling gaat.
Helvoirt gaat namelijk deel uitmaken van de gemeente Vught.
Onze afdeling heeft al een kandidatenlijst maar is nog bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt definitief vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Deze vergadering organiseren we op: dinsdag 13 oktober van 20.00 tot (max.) 22.00 uur.

Lees verder

Pagina's