h
1 maart 2021

Persbericht: Is-ie er of is-ie er niet?

Foto: SP

De nachtmerrie van het nieuwe Vughtse college moet dit weekend wel zo’n beetje compleet geweest zijn, als we het hebben over de Jagersboschlaan. Zo’n twee weken geleden plaatste een ambtenaar op eigen initiatief waarschuwingsborden voor overstekende dassen op de Jagerboschlaan. Dieren die er volgens de geraadpleegde experts van de gemeente er zeer waarschijnlijk niet zitten. Dus werd de ambtenaar bedankt voor zijn initiatief, maar eveneens zeer waarschijnlijk ook gevraagd om de volgende keer even te overleggen met de verantwoordelijke wethouder, in dit college waarschijnlijk Marc du Maine aangezien hij (overigens prima) reageerde op de vragen die natuurlijk op het college afgevuurd werden.
De borden konden weer weggehaald. En dat gebeurde vorige week ook.

Lees verder
24 februari 2021

De verkiezingen komen eraan!

Foto: SP

Afgelopen zaterdag 20 februari was onze lijsttrekker Lilian Marijnissen te gast bij het radioprogramma ‘Spijkers met Koppen’ op NPO Radio 2. Vanzelfsprekend werd haar reactie gevraagd op de open brief van Mark Rutte aan de Nederlanders. Daarover in een ander artikel later veel meer. Twee van de drie punten waar Rutte zijn aandacht op richt: versterking van de overheid en de zorg,  zijn in strijd met het beleid dat de VVD de afgelopen 10 jaar heeft gevoerd.

Lees verder
20 februari 2021

De SP wil een eerlijke economie

Foto: SP

De SP wil een eerlijke economie. Op dit moment geldt nog steeds: wie betaalt, bepaalt. Hierdoor kunnen multinationals bijna ongemoeid hun gang gaan en wordt vooral gekeken naar het korte termijn effect: geld verdienen. Om een eerlijke economie te krijgen moet er een tegenmacht komen ten opzichte van de kapitalisten en de aandeelhouders zodat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit maar juist kleiner wordt.

Lees verder
11 februari 2021

Brief aan het college inzake dassenborden

Foto: SP

Iedere argeloze en onwetende buitenstaander zou denken dat het attent is dat een gemeente op deze manier weggebruikers wijst op de aanwezigheid van dassen. Voor de SP, maar vooral voor de omwonenden was het echter een erg bitter moment te moeten realiseren dat wederom de gemeente haar inwoners niet serieus neemt.

Lees verder
11 februari 2021

Goed nieuws voor heel veel huurders

Foto: SP

Succes! Na veel acties samen met huurders, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag in met ons voorstel om de huren van sociale huurwoningen voor dit jaar te bevriezen. En dat is goed nieuws voor heel veel huurders. Natuurlijk is het pas een eerste stap, want ook al worden de huren bevroren, dan zijn ze nog steeds te hoog: de huren moeten natuurlijk omlaag! En niet alleen voor mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar voor álle huurders.
Al lang strijden we voor lagere huren. Al drie keer eerder werd ons voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Maar D66-minister Ollogren weigerde om dit uit te voeren. Dit kwam haar zelfs op een motie van afkeuring te staan, sinds 1875 niet meer gebeurd! Maar nog veel erger: huurders hebben daarom afgelopen jaar de hoogste huurstijging in zes jaar tijd voor de kiezen gehad. Echt asociaal in deze crisistijd.
Het is heel belangrijk dat de Tweede Kamer nu ook heeft gezegd dat de huren van sociale huurwoningen bevroren moeten worden. Als we samen opstaan en in actie komen, dan kunnen we dus voor verandering zorgen. En daarom moeten we door! Want het bevriezen van de huren is mooi, maar niet genoeg. Nu al zitten 800.000 huurders in de knel. De huren moeten daarom omlaag! En niet alleen voor mensen in een sociale huurwoning, maar voor álle huurders in Nederland, dus ook als je particulier huurt.
Genoeg reden dus om de SP groot te maken op 17 maart!      

Lees verder
7 februari 2021

SP stemt in met bestuursakkoord 2021-2026

Foto: SP

De SP heeft ingestemd met het bestuursakkoord. Een besluit dat weloverwogen is genomen maar hier en daar begrijpelijk wat vragen heeft opgeroepen waar wij graag antwoord op willen geven.Met het instemmen van het bestuursakkoord probeert de SP de ‘nieuwe’ ingezette koers te onderschrijven. Met een nieuwe koers bedoelen we dat er wordt ingezet op samenwerking en niet op conflict.

Lees verder
1 februari 2021

N65 Achterhouden informatie?!

Foto: SP

Tijdens de commissievergadering van 28 januari 2021 werd het verzoek van Vught Participeert besproken dat in een open brief aan de gemeenteraad is gedaan. De open brief kun je hier lezen https://www.vughtparticipeert.nl/post/een-beter-alternatief-voor-de-reconstructie-n65-open-brief-aan-de-politiek/fec2ca2792da99858cda440977461b4e#main

Lees verder
18 november 2020

SP-STEMMERS BEDANKT!

Foto: SP
Natuurlijk teleurgesteld met 1 zetel verlies. Dank aan onze trouwe stemmers! Felicitaties aan D66 en CDA met hun zetelwinst. Ons past nu bescheidenheid, maar we zullen met deze ene zetel alles op alles zetten en geen al te bescheiden rol spelen in de gemeenteraad.Lees verder
17 november 2020

Ombouw N65: desastreus voor Cromvoirt, Helvoirt en Vught en de weggebruiker! Onderzoek voorspelt kommer en kwel!

Foto: SP

Het comité N65 ageert al jaren tegen de reconstructie van de N65 omdat deze in het centrum van Helvoirt enorme verkeersoverlast gaat veroorzaken, vergelijkbaar met de situatie die aan de Helvoirtseweg in Vught gaat ontstaan. Deze stichting is tot aan het Europese Hof aan het procederen vanwege de luchtvervuiling die het gevolg zal zijn van deze verkeersoverlast en zij bepleiten alternatieven zoals een ondergrondse variant van de N65 (net als Vught Participeert).
Dit alarmerende verkeersonderzoek is op hun verzoek gedaan en laat zien dat het VKA+ ook op de N65 veel gevaarlijke situaties met zich meebrengt, vooral op en in de buurt van de invoegstroken.
Voor Vught ligt de winst in de oversteekbaarheid van de N65 (voor de SP is dat ook het enige winstpunt). Op de N65 zou de winst liggen in een snellere doorstroming.

Lees verder
16 november 2020

Filmpje met onze standpunten

Lees verder

Pagina's