h

Bouwen in Vught, protesteer mee tegen de prijsverhoging

Voor de verkiezingen beloofden de politieke partijen D66, Gemeentebelangen, CDA, VVD en PvdA/GroenLinks om betaalbare woningen te gaan bouwen. Nu, na de verkiezingen, hebben diezelfde partijen de prijzen met 25 procent verhoogd. Daardoor kunnen starters en mensen met een kleine beurs geen huis meer kopen. Voor de Vughtse woningzoekenden wordt het praktisch onmogelijk om nog aan een woning te komen. 

Lees verder
19 mei 2018

SP wil échte betaalbare woningen in Vught

Foto: SP

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren alle partijen het erover eens: in Vught moest óók goedkoper gebouwd worden.
Naast het pleidooi voor middeldure huur en koop was het algemene geluid dat er ook voor starters en mensen met niet zo’n royaal inkomen gebouwd moest worden. Maar tijdens de allereerste commissievergadering van April gingen alle partijen mee in het voorstel van het college om de maximale prijs van betaalbare te verhogen met 25 tot 30%. Het CDA vond op dat moment een verhoging van maximaal 12% acceptabel maar stemde toch tegen omdat de huizen niet gasloos worden gebouwd.

Lees verder
1 mei 2018

Parkeersituatie Ploegveld

Foto: SP

Er is een bijeenkomst geweest van de werkgroep Ploegveld met Fractie en Bestuur van de SP. We hebben de werkgroep aangehoord en aan de hand van hun bevindingen zijn er schriftelijke vragen gesteld aan B&W, na 28 mei zullen deze beantwoord worden. Ondertussen gaan we de bewoners informeren en uitnodigen om samen met de SP de antwoorden te evalueren en dan kijken naar de vervolgstappen.

Lees verder
1 mei 2018

Betaalbaar wonen ook na de verkiezingen !

Weet u nog een maand geleden dat de Vughtse politieke partijen in verkiezingstijd allemaal riepen dat er voor de doelgroep betaalbare woningen gebouwd moesten worden.

Lees verder
31 maart 2018

Kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen 2019

In maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nu is het dus tijd om te gaan werken aan een stevige kandidatenlijst, te beginnen met de verkiezing van de lijsttrekker. Hiervoor kan ieder SP-lid dat in Brabant woont, of bereid is om hier te gaan wonen, zich kandidaat stellen.

Lees verder
28 maart 2018

SP vraagt gemeenten standpunt in te nemen over de toekomst van Agrifood Capital

Foto: SP

Met een brief aan de colleges van B & W en de gemeenteraden van de aan Agrifood Capital deelnemende gemeenten wil de partij dat er snel na de verkiezingen van 21 maart een serieuze discussie gevoerd wordt in al die gemeenteraden over de vraag of Agrifood Capital nog wel bestaansrecht heeft.

Lees verder
28 maart 2018

Sjoerd Janssens en Peter Kradolfer nemen afscheid van de raad

Foto: SP
Onze raadsleden Sjoerd en Peter namen afscheid van de raad,voor beide lovende woorden. Maar met name het afscheid van Sjoerd was zeer bijzonder. Na 12 jaar neemt hij afscheid van de Raad in Vught. De SP is Sjoerd en Peter zeer dankbaar voor hun enorme gedrevenheid en inzet om van Vught een sociale gemeente te maken.Lees verder
26 maart 2018

Vughtse stemmers bedankt !

Foto: SP
Alle SP stemmers bedankt voor uw vertrouwen in ons. Gelukkig blijven we 2 zetels in de raad houden. Wij blijven ons inzetten voor:Lees verder
16 maart 2018

Avulo video: SP zet zich in voor betaalbare woningen

Vanuit de Koepel in Vught. Suzanne van Wiggen en Sjoerd Janssens van de SP Vught lichten een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma toe. Namelijk: betaalbare woningen. Klik hier!

Lees verder
27 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezing/Referendum Sleepwet!

Bij de gemeenteraadsverkiezing kan ook gestemd worden over de sleepwet, ofwel de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door deze wet kan de AIVD en de MIVD grote hoeveelheden data verzamelen, zonder dat ze een duidelijk doel hebben waar ze naar op zoek zijn.

Lees verder

Pagina's