h

Blog

14 september 2012

Excuus

Gisterenavond was er bij enkele partijen ophef over een door mij genoemde datum. Ik vermelde eerder (in Het Klaverblad) de datum 17 juli als de datum waarop de fractievoorzitters het rapport van de rekenkamercommissie vertrouwelijk ontvangen zouden hebben.

Lees verder
22 augustus 2012

Geheimzinnig

Maar liefst twee documenten werden door het Vughtse college vertrouwelijk aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens de vakantie verscheen "vertrouwelijke informatie" over de aanbesteding van de IJzeren Man en het verzoek dit achter gesloten deuren te behandelen. Niet veel later werd het stevige rapport van de rekenkamercommissie "vertrouwelijk" aangeboden. Ook daarbij weer veel geheimzinnigheid.

Lees verder
13 juni 2012

Stem-tent-amen

Een Vughtse afdeling van een landelijke politieke partij (opgericht in 1966) is afgelopen zaterdag begonnen met een stemtent. Klinkt goed. Een tent waarin inwoners van Vught werkelijk directe invloed kunnen uitoefenen op de stemming in de gemeenteraad. Maar ... hoewel de naam dat wel doet vermoeden is de uitslag van de stemming niet bedoeld als standpunt van D'66 (want daar praten we over) maar hooguit richtinggevend. Het is dus meer een tent waarin je stem wordt weggemoffeld dan gehoord.
Dat is precies zoals we die partij hier lokaal kennen. Grote woorden over de verbinding tussen politiek en publiek. Voor de vorm nu een stem-wegmoffel-tent. Maar als het er echt op aan komt stemt D'66 tegen een referendum onder Vughtenaren over de toekomst van de IJzeren Man. Alleen als het goed uitkomt is uw stem hen wat waard.

Lees verder
3 juni 2012

Vader en zoon weekend

Guido Weijers herinnerde zich, zaterdag tijdens het congres van de SP in Breda, hoe hij zich vroeger als kind bij een terugreis slapende hield in de auto. Zijn vader tilde hem dan met sterke armen voorzichtig uit de auto en bracht hem veilig naar zijn bed. Zo' n zorgzame vader, waarvan je weet dat hij - wat er ook gebeurd - het allerbeste met je voor heeft. Zo' n vaderfiguur zag hij in Emile Roemer.

Lees verder
29 april 2012

Papieren akkoord

Met 'onder druk wordt alles vloeibaar' verklaarden velen de snelheid waarmee de Kunduz-coalitie afgelopen week een akkoord wist te sluiten. Inderdaad een ongekend staaltje snelle politiek.

Lees verder
26 april 2012

Overheadkosten

Het college doet een poging de overheadkosten terug te dringen. De gemeenteraad verzocht daartoe bij behandeling van de Kadernota op 7 juli 2011. Nu - bijna een jaar later - meldt het college de voortgang. Kort gezegd komt het er op neer dat het college denkt 1,1 miljoen bij de overhead weg te halen, door deze kosten te verschuiven. Ofwel, we noemen het gewoon geen overhead meer.
Er is wel een aantal onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden van kostenbesparingen. Maar de hiervoor genoemde opties en richtingen zijn in onderzoek.

Lees verder
21 maart 2012

Samenwerken om het samenwerken 2

Ruim een jaar is er geinventariseerd door het Vughtse college hoe omliggende gemeenten tegen samenwerking zouden aankijken. Een open deur waarvan iedereen kon voorspellen dat de omliggende gemeenten positief zouden staan tegenover samenwerking. En inderdaad. Een jaar later is de conclusie: de gemeenten Sint-Oedenrode, Haaren, Sint-Michelsgestel en Vught gaan met elkaar, en mogelijk met meer gemeenten in de Meierij, samenwerken. Wouw!

Lees verder
7 maart 2012

Bouwen met een ideaal?

Het bestuursakkoord van GB, VVD en D66 was er duidelijk over: ?Niet de aantallen woningen of ideologie zijn leidend maar de Vughtse behoefte en de kwaliteit van de woonomgeving.? Mooi gezegd maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. Ondanks de Vughtse behoefte aan betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen voor starters worden juist deze woningen zonder pardon uit de plannen gestreept. Dure tot zeer dure koopwoningen krijgen alle ruimte van deze coalitie. Dat Vught al te veel van deze dure koopwoningen heeft en nu 1 op de 20 woningen te koop staat wil de coalitie niet horen. Liever luisteren ze naar hun eigen ideologie en dan mag het wel: Veel Villa's Dus.

Lees verder
20 december 2011

Het referendum-debat

U kunt het debat terughoren. Het start bij 03:03:40 uur en eindigt bij 03:44:40 uur.

Lees verder
24 november 2011

Accommodatie uitstelbeleid

Het college beloofde in september om in december te komen met een 'inpassingstudie' en een 'beheersplan". Er zou - kortom - in december een besluit genomen kunnen worden. Maar naar nu blijkt is het college vervolgens op de eigen handen gaan zitten. Resultaat: Geen inpassingsstudie. Geen beheersplan. Geen besluit!

Lees verder

Pagina's

U bent hier