h

Blog

30 juni 2010

Stemmingmakerij

Er is iets merkwaardigs met het gebruik van dit woord. Zodra je er anderen van beschuldigt doe je het zelf. Het is dan ook uit onmacht dat men anderen beticht van stemmingmakerij. Het is niets anders dan een poging om de ander als ongeloofwaardig af te schilderen, ten voordele van de eigen mening. Stemmingmakerij dus! Iedereen is dus gewaarschuwd voor mensen die anderen beschuldigen van stemmingmakerij. Zij zijn de werkelijke stemmingmakers.

Lees verder
13 juni 2010

we voelen aan ons water ...

Je hebt dat wel eens. Je voelt aan je water dat het niet klopt, maar toch wordt het gedaan. Afgelopen raadsvergadering voelde ik dat 'water' weer. Het college besloot van een rotonde (Kampdijkstraat - nieuwe ontsluitingsweg) een kruising te maken. Waarom? Denk je dan. Algemeen is bekend dat met een rotonde de verkeersveiligheid toeneemt.
Officieel zegt het college tot een nieuwe afweging gekomen te zijn. Niet de verkeersveiligheid is als prioriteit genomen maar de ruimtelijke inpassing. Mogelijk kan met aanvullende maatregelen de verkeersveiligheid weer versterkt worden.
Maar iedereen voelt aan zijn water dat dat niet met droge ogen gezegd kan worden. De ruimtelijke inpassing is een probleem voor enkele aanwonenden (niet in mijn voortuin!), de verkeersveiligheid een algemeen belang. Hoe kan een hele coalitie daar dan zonder weerwoord zomaar voor zijn?
Het antwoord is schokkend. Misschien kunt u beter niet verder lezen.

Lees verder
30 mei 2010

besluit of niet?

Kersverse wethouder Seuren zei stellig en overtuigend dat er nog geen besluit was genomen over de aansluiting van de Kampdijklaan op de nieuwe rondweg (commissie vergadering 27 mei). Dat besluit zou nog in voorbereiding zijn. Een dag later volgt een correctie van 'deze fout'. Het college heeft 25 mei wel degelijk besloten deze aansluiting in de vorm van een kruising uit te laten voeren.

Lees verder
21 mei 2010

Coalitie weet het nog niet

Het is alweer enkele weken geleden dat de gemeenteraad zich boog over het nieuwe bestuursakkoord.
Een pragmatisch akkoord zonder werkelijke keuzes. Het leverde een waslijst aan vragen op, want er werd wel van alles gesuggereerd. En hoewel Marion v.d. Velden (GB) geen antwoord wilde geven zeiden haar coalitiegenoten binnen enkele weken met de antwoorden te komen. Dat was 28 april, Sindsdien is het oorverdovend stil.

Lees verder
8 mei 2010

Ja, maar ...

De nieuwe coalitie neemt zich voor de reeds ingezette cultuurverandering door te zetten. Vught als "Ja-gemeente" staat in het bestuursakkoord. Dat vraagt allereerst wat van de uitdragers van deze cultuur: de coalitiepartijen. Het betekent voorstellen positief tegemoet treden. Kijken naar de intenties, mogelijkheden en zo nodig zoeken naar alternatieven. Het betekent vooral niet uitgaan van kwade bedoelingen, verborgen agenda's en/of onnozelheid van de indieners van de voorstellen.

Lees verder
27 april 2010

Eerst verdienen

Een nieuw college met een nieuw bestuursakkoord. Althans "een algemeen verhaal zonder veel concrete plannen" zoals het Brabants Dagblad terecht constateert. Het devies luidt "Eerst geld verdienen, dan uitgeven". Dat is opmerkelijk. Geld verdienen doe je met werken. We spreken niet voor niets over 'loon naar werk'. Daarvoor is het handig om te weten wat je gaat doen. Niet een algemeen verhaal over wat je zoal zou kunnen doen. Nee, concrete plannen over wat je gaat doen. Pas dan kun je na gedane arbeid, zeggen dat je iets verdient.

Lees verder
23 april 2010

In de ban van de Vaan

Terwijl de wereld zijn rondjes draait is Vught in de ban van "de Vaan". Enerzijds omdat lang niet duidelijk is of Vught en daarmee de gemeenteraad genoegen neemt met zomaar "een Vaan" en dus behoefte heeft aan "de Vaan". Al jaren vlagt Vught immers met een 'de facto' vaan. De bekende blauw/gele banden. Maar hoewel we zouden kunnen volstaan met te besluiten dat tot de officiele vlag te maken (de Vaan), is gekozen voor een nieuw ontwerp. Op de website van Vught mag de Vughtse bevolking er zich nu over uitspreken: een Vaan of de Vaan!

Lees verder
13 april 2010

Terug bij af?

Achterdocht lijkt het voornaamste ingredi?nt van de partijen die werken aan een nieuwe coalitie. Nog druk in de weer met coalitiebesprekingen worden steeds meer dossiers bestookt met kritische detail vragen. Afgelopen week werd zonder opgaaf van redenen de atletiekbaan van Prins Hendrik ter zijde geschoven. Nu blijken coalitiepartijen zich ook nog bezig te houden met de "conceptbeschikking" voor de subsidie voor de Speeldoos. Dat is normaliter niet bepaald een zaak voor de gemeenteraad.

Lees verder
10 april 2010

Krachtterm

Vught staat er financieel bijzonder goed voor. In de commissie Ruimte bleek maar weer eens dat er vele miljoenen waren verdiend met de grondexploitatie. Niet de pessimisten maar de optimisten kregen gelijk.
Opper-pessimist dhr. van laanen (GB) werd er aangesproken op eerdere uitlatingen als dat het grondbedrijf Vught "technisch failliet" zou zijn. Hij moest uiteindelijk toegeven dat hij daarmee doelde op eerdere inschattingen van GB die nu echter anders uitpakken. Het moest gezien worden als een "krachtterm".

Lees verder
7 april 2010

Besparen op burgerleden

Een nieuwe raad betekent ook nieuwe 'burgerleden'. Dat zijn - voor de goede orde - een soort reserve gemeenteraadsleden zonder stemrecht. Zij mogen wel in commissies namens de fractie het woord voeren.
Afgelopen periode maakte alleen GB (naast 4 raadsleden) gebruik van een burgerlid: dhr. van Laanen.
Voor de komende periode heeft elke fractie de mogelijkheid 2 burgerleden voor te dragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier