h

Blog

20 maart 2015

Arrogant

Soms kom je mensen tegemoet. Dat kan bijvoorbeeld uit sympathie, welwillendheid of puur respect.
Lees verder
6 maart 2015

Hier kun je niet tegen zijn ....

“Wij zullen voor de motie van de SP
stemmen” klonk het achtereenvolgens bij D66, VVD en GB. De motie die opriep om de financiering van het verdiepte spoor niet ten koste te laten gaan van minima-, armoede- en schuldenbeleid in Vught. Maar uiteindelijk bij de stemming, stemde ze allemaal tegen. “Een motie waar je niet tegen kunt zijn” werd zo een motie waar iedereen op tegen was.

Lees verder
16 juli 2014

Rekenwonder 14

Kunnen we nog rekenen op huishoudelijke hulp?

Lees verder
14 juli 2014

Rekenwonder 13

De coalitie heeft in het bestuursakkoord een opvallende zin laten opnemen:

Lees verder
12 juli 2014

Nu ook subsidie MIK en ABZ gekoppeld aan vestiging in Petruskerk?

De gemeente Vught is een bijzonder initiatief begonnen om project “dePetrus BV” - u weet wel dat project in hartje Vught waarin de gemeente geen partij is en dus geen belang heeft - te doen slagen. De opzet is om dit project aan zijn broodnodige huurders te helpen. Omdat potentiële huurders nu nog worden afgeschrikt door de hoge prijs die voor het gebruik van de Petruskerk betaald moet worden, heeft het college een dwangmaatregel aangekondigd. Op straffe van het stopzetten van de complete subsidie, worden organisaties gemaand zich in de Petruskerk te vestigen.

Lees verder
21 maart 2014

Poppetjes

De verkiezingsuitslag is nog niet koud of het politieke spel gaat alweer over poppetjes. In de nieuwe krachtsverhoudingen zou het toch moeten gaan  over wat partijen willen en of ze elkaar daarin kunnen vinden. Maar als we het Brabants Dagblad mogen geloven zet het GB nu in op: "heldere afspraken, resultaatgericht werken en daarbij passende wethouders".

Lees verder
17 december 2013

liefdadigheidbelasting (2)

Liefdadigheidsbelasting! Ik was er even vanaf. Ik meende dat er een eerlijke verdeling van de liefdadigheid mee te organiseren was. Maar daar schijnen allerlei haken en ogen aan te zitten. Liefdadigheid is naar het blijkt nu plotseling iets vrijwilligs. Als je dat verplicht is het geen liefdadigheid meer. Dat kan natuurlijk niet.

Lees verder
16 december 2013

Liefdadigheidsbelasting

Beste rijke vrijgevige Vughtenaar.

Lees verder
6 oktober 2013

Goede Raad (2)

Een wonderlijk verhaal van Suzanne Otters van de VVD afgelopen donderdag in de commissie Ruimte. Zij pleitte voor zo weinig mogelijk obstakels op de weg. Geen drempels, geen rotondes en vooral geen eenrichtingsverkeer!

Lees verder
12 september 2013

Goede raad?

Na een mini-serie van rekenwonderen, nu een rubriek van langere adem. In “Goede raad?” kijk ik terug naar opvallende opmerkingen uit debatten die in de raad gevoerd zijn. De aanleiding kan zowel een zorgvuldig voorbereide opmerking zijn als een verspreking. Of elke andere situatie die het waard is om nog eens tegen het licht te houden. En ..... natuurlijk is het niet kleurloos. Het gaat om mijn persoonlijke waarneming, interpretatie en analyse. Iedereen is uitgenodigd te reageren. Maar dan wel publiekelijk onder deze blog.

Lees verder

Pagina's

U bent hier