h

Blog

24 maart 2010

zacht versus zakelijk

Henri Swinkels
De coalitie in oprichting (GB, VVD en D66) stelt bij monde van wethouderskandidaat Peter Pennings: "De laaste vier jaar werd toch meer ingezet op de zachte kant, nu is de insteek dat we op wat zakelijker gronden verder moeten." (Brabants Dagblad 24 maart 2010).

Lees verder
22 maart 2010

Tunnelvisie?

Het is altijd moeilijk een onafhankelijk en objectief oordeel te vellen. Zelfs als het slechts een advies behelst. De heer Paul van der Bijl, informateur, komt er ook niet helemaal van los. Zo meent van der Bijl dat "zakelijke afwegingen en het belang van Vught dienen te prevaleren boven partijpolitiek". Maar komt evengoed tot een advies op puur partijpolitieke gronden.

Lees verder
10 maart 2010

Geen vragen

Eerst zouden ze dit weekend komen: de vragen of aandachtspunten aan de hand waarvan de informatiegesprekken moeten gaan plaatsvinden. Maar zaterdag kondigde Marion van de velden al aan dat 'ze' dat niet gingen redden. De eerste versie was door deze of gene niet goed bevonden. Maandag kregen we een e-mail, dat de vragen nu uiterlijk woensdag(nacht) 10 maart per e-mail ons zouden worden toegestuurd. En zojuist wordt gemaild dat dat toch niet gaat lukken. Het wordt morgen in de loop van de ochtend.

Lees verder
9 maart 2010

In formatie

Zo mogen de partijen aanrukken op zaterdag 13 maart bij de informateurs Paul van der Bijl (onbekende Vughtenaar) en Jan Jonkergauw (voorzitter GB). Steeds anderhalf uur voor elke partij en dan 10 minuten pauze. Het begint om 10.00 uur met D66. Daarna volgen CDA, VVD, PvdA/GL en tenslotte de SP.

Lees verder
6 maart 2010

(In)formatierondes nog slechts voor de vorm

Vanmorgen bij radio Avulo FM nog even de politieke nabeschouwingen. De onderhandelingen ontsponnen zich aan de Avulo-tafel. Het is al duidelijk wat het gaat worden: GB, VVD en CDA. Maar dat doen we door eerst informatierondes te doorlopen met een nog geheime politiek-ongebonden Vughtse "informateur" en daarna gaan vd velden (GB fractievoorzitter) en Pennings (beoogd wethouder) de formatie doen. Omslachtige toestanden om te komen tot wat iedereen nu al weet. De nieuwe kordate aanpak?

Lees verder
25 februari 2010

Over de N65

henri.png

Men wil heden ten dage de Vughtenaar doen geloven dat de N65 een verkiezingsitem is. Help mee de N65 verdiept aan te leggen, stem SP of willekeurig welke andere partij. Want allemaal willen we uiteindelijk een verdiepte aanleg. We graven dus politiek allemaal mee.

Lees verder
8 februari 2010

Foto

Op de voorkant van de SP-verkiezingskrant prijkt een foto van Openbare basisschool de Lichtstraat. Op de voorgrond spelen enkele kinderen. De vorige verkiezingen beloofde de SP serieus werk te maken van de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. De Lichtstraat is naast de Springplank en de Hertog van Brabantschool een van de resultaten. Daarom staat de school prominent afgebeeld. Sommigen zien er een suggestie in alsof de Lichtstraat iets met de SP heeft. Maar - hoewel we dat niet uitsluiten - het is dus andersom: de SP heeft iets met de Lichtstraat. We zijn blij dat het ons gelukt is zo'n mooi schoolgebouw te realiseren voor de kinderen op deze school. Dat kunstje willen we graag voortzetten voor alle Vughtse kinderen.

Lees verder
2 februari 2010

Door weer en wind

Vandaag door de koude regen huis aan huis in de buurt van Schoonveld. De verkiezingskrant wordt nat en behoedzaam halen we droge exemplaren van onder uit de stapel. De reacties zijn er gelukkig warm. Velen zijn wel bereid tot een gesprek. Er is tevredenheid en er zijn problemen. Misschien kunnen we beter spreken van kleine ongemakken. Bomen die regelmatig overlast geven en riolen die regelmatig verstopt zitten. Maar evengoed een tweeslachtig hondenpoep beleid en een twee richtingen verkeersprobleem. Ik wordt gegrepen door de betrokkenheid van mensen en het begrip voor belangen van anderen. Mensen wonen hier prettig en tevreden, mede door dat ze van anderen wat kunnen velen.

Lees verder
26 januari 2010

Speeldooswijzer

Vandaag de "cultuurwijzer" van Theater de Speeldoos ingevuld. Het blijkt niet echt een cultuurwijzer maar meer een "Speeldooswijzer". Vragen of Theater de Speeldoos bestaansrecht heeft of Theater de Speeldoos moet blijven bestaan of Theater de Speeldoos sfeerbepalend is en of Theater de Speeldoos de identiteit van Vught bepaald. Zelfs als het niet over Theater de Speeldoos gaat, gaat het wel over het theater (toch de Speeldoos dus!) En om dat zeker te stellen ook nog maar gevraagd of de theaterfunctie voor eeuwig in Theater de Speeldoos moet blijven. Het zegt heel veel over Theater de Speeldoos, maar heel weinig over cultuur. Zelfs de cultuur in Theater de Speeldoos komt er maar bekaaid vanaf.

Lees verder

Pagina's

U bent hier