h

Nieuws uit 2009

21 november 2009

Actie tegen AOW naar 67


Vandaag voerde ook SP-leden uit Vught in Eindhoven mee actie tegen de plannen om de AOW leeftijd van 65 te verhogen naar 67. Met zo'n 5000 mensen werd het een luid en duidelijk protest. Naast Eindhoven vonden gelijksoortige acties plaats in Deventer, Assen en Rotterdam. Bij elkaar riepen zo'n 25000 demonstranten de regering en het parlement op om af te zien van de verhoging van de AOW leeftijd. In Eindhoven werd fijntjes opgemerkt dat 5 jaar geleden de PvdA nog ruim vertegenwoordigd was bij gelijksoortige acties en Wouter Bos meeliep. Maar nu was Wouter, noch de PvdA ergens te bekennen. De Limburgse delegatie was ook goed vertegenwoordigd. Op het grote spandoek: "AOW naar 67. Ze kinne mich de poekel op". Juist rechtsvoor dat spandoek Emiel Roemer, Tweede kamerlid van de SP.

Lees verder
18 november 2009

Eenheidstarief voor gescheiden afval


Wat is eerlijk? Of u nu uw puin of huishoudelijk restafval naar de vernieuwde milieustraat brengt, u betaalt straks hetzelfde tarief. Althans dat is het voorstel dat de gemeenteraad de komende weken bespreekt. En dat terwijl het verwerken van puin ongeveer 3x zo kostbaar is als het huishoudelijke restafval. Waarom dan toch een eenheidstarief?
In hetzelfde voorstel vinden we ook de nieuwe tarieven voor de lediging van de afvalcontainers. Daar zien we een verhoging van het vastrecht tarief (met 17 %) en een verlaging van het tarief per lediging (met 5 %). Dat is niet bepaald wat we bedoelden met de vervuiler betaalt. De SP streeft naar een zo laag mogelijk vastrecht. Daartegenover mogen de variabele kosten evenredig toenemen. Het vastrechttarief zou dus moeten dalen en het tarief per lediging dalen. Het voorstel is de omgekeerde wereld!

Lees verder
16 november 2009

Verkiezingsprogramma: Beter in de buurt


Het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP is vanaf vandaag te raadplegen via deze website. Kijk onder "programma" voor een volledige weergave van het onlangs door de ledenvergadering aangenomen verkiezingsprogramma met de titel: Beter in de buurt. De SP wil de komende periode nadrukkelijk het accent gaan leggen op buurtgericht werken. Bij alle programmapunten wordt toegelicht hoe mensen weer voorop worden gesteld, de samenleving als uitgangspunt en de invloed vanuit de buurt wordt versterkt.

Lees verder
18 oktober 2009

WOONVISIE UNANIEM AANGENOMEN!


Afgelopen donderdag werd de Woonvisie 2009-2013 door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In dit plan staat welke woningen de komende jaren in Vught gebouwd gaan worden. Juist voor het zomerreces zorgde het nog voor flinke opschudding. Toen wilde oppositiepartijen hun plotselinge meerderheid in de raad benutten om een belangrijke aanscherping van de Woonvisie door de coalitiepartijen te dwarsbomen. Met die aanscherping (amendement) wilde de coalitiepartijen een extra inspanning leveren om de wachttijd op een sociale huurwoning in Vught te verkorten. Daartoe wilde SP, PvdA/GL en CDA honderd extra sociale woningen aan de kernvoorraad toevoegen. Vreemd genoeg was dat amendement voor de oppositiepartijen nu geen reden meer om tegen deze Woonvisie te stemmen. Door nu met de op dit punt aangepaste Woonvisie in te stemmen, stelt de oppositie zich uiteindelijk ook op dit standpunt. Een onverwacht, maar buitengewoon welkom resultaat.

Lees verder
14 oktober 2009

Bereikbaarheid C2000 in Vughtse gevangenis niet snel hersteld


De dekkingsproblemen van C2000 in Vught waren al voordat het systeem in 2005 in gebruik werd genomen bekend. Een tijdelijke mast bood lange tijd uitkomst. Na vervanging van de tijdelijke mast voor een definitieve bestaat de kans dat het C2000-systeem binnen gebouwen onvoldoende werkt. In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA/GL-fractie beaamt het college dat dat een adequate hulpverlening in de weg kan staan en extra risico's oplevert voor hulpverleners. Maar ondanks deze constatering lijkt niemand haast te maken met een (tijdelijke) oplossing.
In november 2008 constateerde de brandweer in een eigen onderzoek al dat de dekking op 'bepaalde locaties onvoldoende was en dat aanvullende maatregelen nodig waren'. Maar dat leide toen niet tot (nood)maatregelen. Pas nu - na de recente commotie over C2000 - is een externe organisatie metingen gaan verrichten om vast te stellen wat we allang weten: de dekking van C2000 is onvoldoende. We kunnen slechts vaststellen dat het hele onderwerp het afgelopen jaar niet de urgentie heeft gekregen die het verdiende.

Lees verder
7 oktober 2009

Plastic Hero Sjoerd


Het is eindelijk zover! Sjoerd Janssens, SP-woordvoerder milieu, kan tevreden zijn. Jarenlang zat hij de wethouder achter de vodden om het inzamelen van petflessen en ander verpakkingsmateriaal mogelijk te maken. Geen gelegenheid bleef onbenut om de wethouder te wijzen op andere gemeenten waar de inzameling al een feit was. Het heeft weliswaar lang geduurd maar nu wordt het dan toch de waarheid. Vanaf 12 oktober kunnen petflessen en plasticverpakkingsmaterialen apart aangeboden worden. De afgelopen week werden verzamelzakken voor al het plastic over Vught verspreid. Een lang gekoesterde wens komt in vervullling. Sjoerd is onze Plastc Hero!

Lees verder

Pagina's

U bent hier