h

Nieuws uit 2010

29 december 2010

Spoed debat over locatie Van Voorst tot Voorst


De laatste raadsinformatiebrief over de herontwikkeling Van Voorst tot Voorststraat (welke gisterenavond per e-mail aan de raadsleden werd toegezonden) bevestigt wat de SP al eerder vaststelde: donderdagavond 23 december bij het spoedoverleg met de fractievoorzitters zijn de fractievoorzitters onvolledig geïnformeerd. Maar het college duldt geen verder uitstel meer en heeft vanmiddag de overdracht getekend. De SP vraagt met PvdA/GL en CDA een spoeddebat aan.

Lees verder
28 december 2010

College vergeet raadsbesluit

De SP is niet te spreken over de handelswijze van het college bij de herontwikkeling locatie Van Voorst tot Voorststraat 4-6 (de voormalige locatie van basisschool de Groene Beuk). Zonder de gemeenteraad daar tijdig over te informeren heeft het college vergaande afspraken gemaakt met Woonwijze. Daarbij negeerde het college de eerder door de gemeenteraad gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Het collegebesluit is dan ook in strijd met het raadsbesluit van mei 2009. Een gemeenteraad die zich zelf serieus neemt kan dit niet eenvoudig laten passeren. Reden voor de SP om het college te verzoeken deze fout met spoed te herstellen.
Dat herstel blijkt echter niet eenvoudig zolang het college voornemens blijft de grond nog voor 1 januari 2011 aan Woonwijze over te dragen. Ook deze week wordt – ondanks het kerstreces - nog druk overlegd over de ontstane situatie.

Lees verder
21 december 2010

Petrus soap of sloop?


Herinnert u zich de vorige aflevering nog? Geloof het of niet, het kan nog gekker! Het bisdom heeft de gemeente Vught per brief laten weten de Petruskerk graag te willen slopen. Namens de bisschop laat de Directeur Econoom drs. Broeders van het bisdom weten "in geen geval medewerking te verlenen aan het restaureren van het gebouw, nu er geen duidelijkheid is omtrent de toekomst". Op voorhand schuift het bisdom het prochiebestuur terzijde: "Het prochiebestuur zal namelijk de noodzakelijke bisschopelijke goedkeuring ontberen". Volgens de bisschop is Vught "ook veel beter af met een kwalitatief hoogwaardige nieuwe ontwikkeling op die locatie" en "brengt dit de geloofsgemeenschap niet de pijn van een langdurige herbestemming van een Godgewijd gebouw". Voor iedereen die ondanks dit bisschoppelijk epistel nog hoop hadden, sluit de brief met: "Het kerkgebouw van de H. Petrus zal intussen niet meer opengaan". Blijkbaar heeft het bisdom meer wereldlijke doelen met de Petruskerk.

Lees verder
14 december 2010

Petrus Soap


Donderdagavond 9 december stelde de gemeenteraad het besluit over Plan Petruskerk uit. Dat gebeurde omdat het college en Woonwijze beide andere lezingen hadden bij de cijfers. Mede op aandringen van Woonwijze besloot de raad extra tijd te bieden om deze onduidelijkheid uit de lucht te halen. Het definitieve besluit moest in iedere geval voor 1 april 2011 genomen worden. Maar nu, amper vier dagen later, schrijft Woonwijze in een brief aan het college “onder de huidige omstandigheden geen kans meer te zien het Petrusproject te realiseren”. Directeur Gerard Velthuizen wijst daarbij naar het college. Zij hadden moeten weten dat verder uitstel niet kon. Dat is opmerkelijk, de mogelijkheid tot uitstel werd in de raadsvergadering immers door Velthuizen zelf geopperd.

Lees verder
1 december 2010

Wel behouden. Geen MFA!


Het college van Vught is er veel aan gelegen de Petruskerk als rijksmonument te behouden. Naast de eerder met de raad overeengekomen bijdrage van 200.000 euro in de restauratie, stelt het college nu ook voor garant te staan voor het jaarlijkse onderhoud tot een bedrag van 25.000 euro per jaar.
Maar de gevraagde garanties voor het ambitieuze plan om in de kerk een mutifunctionele accommodatie te realiseren, gaan het college te ver. Het zou betekenen dat de gemeente zich voor de komende 50 jaar verbindt aan behoorlijke financiële verplichtingen en risico's. De gevraagde gemeentelijke garantstelling komt neer op een bedrag van € 389.000,- gedurende 50 jaar. Daarbij zou ook het structurele tekort van € 78.280,- per jaar door de gemeente moeten woren aangevuld. Als klap op de vuurpijl zou het ook nog voor het MIK en de Bibliotheek een huurverhoging betekenen ten opzichte van de huidige situatie.
Wrang blijft dat in alle commotie rond de Petruskerk het bisdom en kerkbestuur niet thuis blijven geven. Zij zijn nog immer niet bereid enige bijdrage te leveren aan restauratie en behoud van hun kerkgebouw, maar stellen wel eisen aan mede gebruikers.

Lees verder
28 november 2010

“Wakker Schoonveld” schudt ook “Behoud Schoonveld” wakker.


Het huidige college is voornemens van zaal Schoonveld een jongerencentrum te maken. Dat voornemen bewoog omwonenden om zich te verenigen in de belangengroepering “Wakker Schoonveld”. Zij maken zich zorgen over de overlast die met een jongerencentrum gepaard kan gaan (zie eerder bericht)

Lees verder

Pagina's

U bent hier