h

Nieuws uit 2015

6 december 2015

Het verdiepte spoor in Vught.

Foto: SP / Afbeelding Ouderenjournaal

De Gemeenetraad van Vught heeft op 2 december 2015 het college van B&W geadviseerd om te kiezen voor variant V3. Overwegingen om daarvoor te kiezen zijn:

Lees verder
9 september 2015

MAAK KENNIS MET KANDIDAAT-VOORZITTERS RON MEYER EN SHARON GESTHUIZEN

Twee kandidaten hebben zich bij het partijbestuur gemeld om Jan Marijnissen op te volgen als voorzitter van de SP. Het XXI SP-congres zal de voorzitter op 28 november aanstaande kiezen. Ron Meyer en Sharon Gesthuizen introduceren zichzelf.

Lees verder
12 mei 2015

Na 2 jaar alsnog onderzoek

Al in 2013 vroeg de SP per motie om een onderzoek naar de behoefte aan huishoudelijke hulp in Vught om zo een inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden tot maatwerk. Maar ook toen was al gaande wat nu gebruikelijk is: SP voorstellen niet
steunen, maar uiteindelijk (al is het na twee jaar) wel uitvoeren. Zo laat het college nu alsnog zo'n onderzoek uitvoeren.

Lees verder
11 mei 2015

Teken de petitie 'Red de zorg'!

Foto: SP

Bij de FNV loopt een petitie tegen de afbraak van de zorg. De SP steunt dit initiatief. Steunt u deze actie ook?

Lees verder
10 mei 2015

Nieuwe SP-fractie: Sjoerd Janssens en Tessa Beckman

Foto: SP

Na het vertrek van de Vughtse SP fractievoorzitter Henri Swinkels als bestuurder in de provincie Noord Brabant zijn het bestuur en de fractie van de SP bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Tessa Beckman positief
gereageerd op het verzoek om de plaats van Henri Swinkels in de gemeenteraad van Vught op te vullen. Sjoerd Janssens, die samen met Henri Swinkels al in de gemeenteraad zat, neemt het fractievoorzitterschap over.

Lees verder
10 mei 2015

Henri Swinkels kandidaat voor provinciebestuur

Foto: foto: Erwin Vrensen

 De Vughtse SP fractievoorzitter Henri Swinkels wordt naar alle waarschijnlijkheid de 2e SP bestuurder in de provincie Noord Brabant. Als de coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA tot een akkoord komt en de SP-leden uit Brabant hun instemming geven, dan volgt zijn benoeming al binnen enkele weken. Samen met zittend SP gedeputeerde Johan van den Hout zal hij dan zitting nemen in het nieuwe provinciebestuur. Met de stap naar het provinciebestuur verlaat Henri Swinkels na ruim 9 jaar de gemeenteraad van Vught.

Lees verder

Pagina's

U bent hier