h

Nieuws uit 2011

20 december 2011

Raad wantrouwt referendum-voorstel SP


Afgelopen week besprak de gemeenteraad van Vught het voorstel van de SP om een referendum te houden over de IJzeren Man. Besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor een groot deel van de bevolking, komen immers in aanmerking voor een referendum. Maar argwaan over de bedoelingen van de SP met dit initiatief overschaduwde de argumenten in het debat. Daarmee werd de beoogde raadpleging van de Vughtse bevolking slachtoffer van politiek sentiment en persoonlijke gevoeligheden.

Lees verder
10 december 2011

6500 mensen bij manifestatie 'Armoede werkt niet'

In de Brabanthallen in Den Bosch werd vandaag geprotesteerd tegen de bezuinigingen op onder meer de bijstand en sociale werkplaatsen. De manifestatie “Armoede werkt niet” is een initiatief van de SP. Maar de SP staat er zij aan zij met de PvdA. Zo'n 6500 mensen verzamelden zich in de Brabanthallen.
De SP wil de plannen van het kabinet-Rutte om mensen met een beperking de rekening van de crisis te laten betalen zo snel mogelijk van tafel. Anders zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.

Lees verder
6 december 2011

Initiatief Referendum IJzeren Man naar gemeenteraad


De SP vraagt de gemeenteraad van Vught in te stemmen met een referendum over de toekomst van de IJzeren Man. Het voorstel belandt vandaag bij de gemeenteraadsleden. Donderdag 15 december spreekt de gemeenteraad er over in de commissievergadering. Wat de SP betreft wordt de Vughtse bevolking geraadpleegd voordat definitieve besluitvorming door het college plaatsvindt. Het is van het grootste belang dat een zo belangrijk besluit voor Vught en Cromvoirt in samenspraak met de bevolking genomen wordt. De gemeenteraad doet er dan ook goed aan zich bij die besluitvorming te verzekeren van de steun van de samenleving.

Lees verder
1 december 2011

Jongerenraad niet serieus genomen.

De jongeren in Vught trekken voortdurend aan het kortste eind. Hoewel iedereen de mond vol heeft van een jongerencentrum ontbreekt het hen al jaren aan een fatsoenlijk locatie. De alternatieven die zij zelf aanreikten zijn inmiddels onder in de stapel beland. En het wordt er allemaal niet beter op. In de scenario's waarmee de gemeente nu werkt lijken de jongeren wederom achteraan aan te moeten sluiten. Het jongerencentrum is op dit moment geen prioriteit, maar een sluitpost. Logisch dat de jongerenraad zich boos maakt (zie Brabants Dagblad 1 december).

Lees verder
26 november 2011

SP initiatiefvoorstel Referendum

SP fractievoorzitter Henri Swinkels polste donderdagavond het draagvlak voor zijn referendum-initiatief bij de andere raadsfracties. Dat leverde een wisselend beeld op. Menig fractievoorzitter voelde zich wat ongemakkelijk bij het verzoek. De reacties waren terughoudend, maar er was ook geen duidelijke afwijzing. Daarmee bestaat er een kans(je?) dat het initiatief kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Het betekent dat de SP komende week nog een initiatiefvoortel zal indienen tot het organiseren van en raadplegend referendum. Donderdag 15 december zal het initiatiefvoorstel besproken worden in de commissievergadering. Een week later, 22 december, vindt dan de formele besluitvorming plaats in de raadsvergadering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier