h

Nieuws uit 2020

31 juli 2020

Raad Vught moet terugkomen van zomerreces

Alle gemeenteraadsleden van Vught moeten aanstaande dinsdag present zijn bij een interpellatiedebat over de gang van zaken rond het verharden van de Jagersboschlaan. Het debat is door de oppositie aangevraagd ‘tegen wil en dank’, omdat het college tijdens het zomerreces aan de rechter heeft gevraagd om het verbod op het verharden van de Jagersboschlaan op te heffen. ‘Waarom die haast?’

Lees verder
24 juli 2020

SP-Vught roept gemeenteraad terug van reces om Jagersboschlaan

Foto: SP

Er is het Vughtse gemeentebestuur blijkbaar alles aan gelegen de laatste onverharde weg in de Vughtse bebouwde kom, de Jagersboschlaan, zo spoedig mogelijk te verharden. De omwonenden en belanghebbenden wisten vorige maand nog succesvol bij de voorzieningenrechter deze verharding, althans voorlopig, te voorkomen. Maar hoewel het Vughtse college aangaf die uitspraak te respecteren, vecht zij deze nu alsnog aan met een verzoek aan de rechter om de schorsing ongedaan te maken. Dit is niet in lijn met hetgeen de gemeenteraad is voorgehouden. De SP wil daarover met spoed een debat en roept de gemeenteraad daarom terug van reces.

Lees verder
20 juli 2020

Nieuwste woningbouwplan biedt geen oplossing

Foto: SP

Vindt u ook dat de woningen in Vught veel te duur worden? Dat de Vughtse jeugd en andere starters daardoor geen enkele kans meer hebben op een woning in Vught?

Lees verder
12 juli 2020

SP in de buurt, tijd voor rechtvaardigheid

Foto: SP

SP was afgelopen zaterdag bij verschillende winkels in Vught aanwezig. Aandacht voor pensioenen en natuurlijk Jagersboschlaan (trieste dorpspolitiek).

Lees verder
3 juli 2020

SP: college Vught terecht door rechter teruggefloten

Foto: SP

De Jagersboschlaan mag voorlopig niet verhard worden. Donderdag 11 juni floot de rechter de gemeente terug. De SP, die van het begin af aan opgetrokken is met de omwonenden en belanghebbenden, leest de uitspraak als een mogelijke kentering in het slepende proces.

Lees verder
24 juni 2020

Actie “Stop huurverhoging” bij Woonstichting Charlotte van Beuningen

Foto: SP

Op dinsdag 23 juni verzamelden een aantal huurders zich samen met de SP bij Woonstichting Charlotte van Beuningen.
Het doel: laat de huurverhoging voor het hele jaar achterwege en niet slechts tot 1 oktober.
Vorig jaar was het voor veel huurders al moeilijk de huurverhoging te betalen, nu wordt het voor velen een onmogelijke opgave als gevolg van de coronacrisis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier