h

Nieuws van de afdeling

18 oktober 2007

SP wil budget cultuur verdubbelen!


De SP heeft de behandeling van de begroting aangegrepen om meer te investeren in kunst en cultuur in Vught. Naar de mening van de SP is de 25.000 euro die het college hiervoor reserveerde slechts een aanmoedigingssubsidie. Maar wanneer je van niets iets moet maken dan is er meer nodig. Wat de SP betreft verdubbelt dit bedrag. In de raadsvergadering komt de SP met een amendement op dit punt. Om deze extra 25.000 euro te bekostigen zoekt de SP allereerst naar middelen binnen de bestaande begroting. Maar de SP kondigde tevens aan desnoods de middelen te halen uit een maximalisering van de OZB.

Lees verder
17 oktober 2007

Zaal Schoonveld blijft tot er een goed alternatief is

Het Jeugd- en Jongerencarnaval in Vught is zich een hoedje ge-schrokken. Een ambtenaar deed hen voorkomen dat het jongerencarnaval nog eenmaal zijn populaire carnavalsfeest in zaal Schoonveld zou kunnen organiseren, maar vanaf 2009 elders gehuisvest zou moeten worden. Frans Elissen van de JJ belde daarop ook met SP-fractievoorzitter Henri Swinkels die hem verzekerde dat bij het zoeken naar een alternatief niet de snelheid maar de zorgvuldigheid voorop staat. De SP-actie van eind 2005 onder het motto "Je gooit je oude schoenen toch niet weg voordat je nieuwe hebt gekocht", blijft dan ook onverkort van kracht.

Lees verder
16 oktober 2007

SP zet in op wijkgezondheidscentra

Dinsdagavond 16 oktober werd er in de commissie Ruimte onder andere gesproken over de nota "Ruimte maken voor mensen met een Zorgvraag". Een pleidooi van het college om in Vught voorlopig drie woonservicezones te realiseren waarin het qua zorg goed vertoeven is en betrokken instellingen en woningbouwcoöperaties hun wensen kunnen realiseren. Voor de SP aanleiding om het college een eigen visie op het beantwoorden van de zorgvraag te geven: wijkgezondheidscentra.

Lees verder
15 oktober 2007

Nieuwe subsidieverordening zet net een stap te ver.

In de commissievergadering Samenleving is de nieuwe subsidieverodening aan bod. Naast de gewenste (en vanuit het veld toegejuichde) vereenvoudiging en het gelijk trekken van verenigingen met en zonder eigen accommodatie, beoogt de nieuwe verordening ook een heldere lijn te trekken tussen de verantwoordelijkheden van de raad en het college. Maar in die poging blijkt het college wel erg voortvarend. Zo ziet het er naar uit dat het college in het vervolg de verdeling van de financiële middelen over de diverse vormen van subsidie vaststelt. En dat gaat ook de SP toch net een stap te ver.

Lees verder
15 oktober 2007

Gemeenteraad aan het werk

Zaterdag 13 oktober beleefde de gemeenteraad de eerste 'Themadag'. Een initiatief van de SP om voor het aloude raadsuitje een dag te maken met een maatschappelijk doel in de Vughtse gemeenschap. Verdwenen voorgaande jaren de raadsleden op excursie naar vreemde plaatsen inclusief hapje en drankje, vanaf nu steken de raadsleden een dag letterlijk de handen uit de mouwen voor een Vughtse instelling, vereniging of groep. Als eerste mocht Huize Elisabeth de raad aan het werk zetten.

Lees verder
12 oktober 2007

Conflict met OMO?

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA aan het college over de lopende arbitrage in een verschil van mening tussen gemeente Vught en Ons Middelbaar Onderwijs, lijkt er nu plotseling sprake van een groots conflict. De pers springt er gretig op in en spreekt zelfs van een 'ernstig conflict' en 'ruzie over huisvesting'. De beantwoording van de vragen laat echter een heel wat genuanceerder beeld zien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier