h

Nieuws uit 2019

9 juli 2019

veel nieuws in vught

Foto: SP

Er zijn veel actuele onderwerpen in Vught, hierbij een overzicht. Wij willen die vent weg, de Speeldoos, het begrotingstekort, interview met Suzanne en onze nieuwe raadslid Kees van den Elzen en tenslotte de motie van wantrouwen.

Lees verder
3 juli 2019

DE SPEELDOOS EEN SPEELBAL VAN B&W? DE SP STELT VRAGEN!

Foto: Theater de Speeldoos Vught / Theater de Speeldoos Vught

Afgelopen week verscheen er een uitgebreide terugblik van Hans Kraaijeveld op zijn interimperiode als directeur van theater De Speeldoos op de site van Aridion (aridion.nl). De terugblik gaat over de periode van 2 november 2018 tot 18 april 2019 en alhoewel de sfeer van het verhaal nogal wrang is; wanneer de emotie eruit wordt gehaald, blijven er toch ook wel een aantal vragen open staan. Dat was reden voor de Vughtse SP-fractie om die vragen schriftelijk aan het college te stellen, “want, gedane zaken nemen weliswaar geen keer, maar het relaas schetst toch een handelswijze van (leden van) het college die op z'n minst de wenkbrauwen doet fronzen.

Lees verder
30 juni 2019

Vught moet bezuinigen

Foto: SP

Vught moet bezuinigen. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 1,6 miljoen euro, blijkt uit de kadernota 2019-2023. Verschillende partijen deden wat suggesties. Zo ook de SP, lees het volledige artikel in het Brabants Dagblad.
Zie https://digitalekrant.bd.nl/brabantsdagblad/9722/article/925761/34/2/render/?token=8c2ddc5df0920c68e4a0a3e5d1f34a15

Lees verder
16 juni 2019

woningbouw sp dient motie van wantrouwen in

Op 6 juni jl. stond het woningbouwprogramma voor 2019-2020 op de raadsagenda. Dit onderwerp was al in de commissie van 16 mei op de agenda geweest. Die dag zijn ook schriftelijke vragen van D66 door het college beantwoord over het bouwplan (Lunet 5) ter vervanging van het gebouw Schoonveld. Die antwoorden werden tijdens de bespreking in de commissie meegenomen waarbij de fractie van D66 op een vrij confronterende manier het verwijt kreeg spoken te zien.
D66 was ter ore gekomen dat de appartementen van Lunet 5 te koop stonden voor ca. 3 ton terwijl er in die bewuste categorie niet meer dan 250.000 voor gevraagd mocht worden. Het college gaf in de beantwoording aan dat de huizen niet meer dan 250.000 zouden kosten.

Lees verder
15 juni 2019

sp voorstel: minimumloon 10% omhoog

Een econoom van de Rabobank. Een journalist van de Telegraaf. Een vertegenwoordiger van de Nederlandsche Bank. Het zijn niet per se de gasten die je direct op een symposium van de SP verwacht. Maar ze waren er wel!

Lees verder
11 juni 2019

Bijeenkomsten principeakkoord pensioen

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over onze pensioenen. Afgelopen maand hebben tienduizenden mensen gestaakt en lag het openbaar vervoer in het hele land plat. SP-leider Lilian Marijnissen: 'De wens van al deze mensen was helder: 66 jaar en geen dag langer. Nu ligt er een principeakkoord waarin de AOW-leeftijd toch verder door blijft stijgen. Over vijf jaar moeten we nog steeds allemaal doorwerken tot 67 jaar en daarna tot nog later. En de bouwvakker, agent, chauffeur, zorgmedewerker en al die anderen die actie hebben gevoerd, hebben nog steeds te maken met een boete op eerder stoppen met werken.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier